Ekumenický týždeň 2017

„Kráčajúc spolu – kresťania na ceste k jednote“

Ekumenický týždeň pod záštitou Fokoláre v dňoch 9.-13. mája v Castelgandolfe (Rím), za účasti asi 700 kresťanov zo 70 cirkví a cirkevných spoločenstiev.

Stretnutie ponúka príležitosť kresťanom rôznych cirkví prehĺbiť spiritualitu jednoty v štýle „Medzinárodnej ekumenickej mariapoli“. Pozvané sú osoby každého veku, ktoré chcú spoznať ekumenický dialóg.

Hlavné body: „Ježiš Opustený“ – 500 rokov Reformy v strednej Európe – 50 rokov od prvého stretnutia Chiary s Patriarchom Athenagorom – Audiencia u pápeža Františka – spoločná modlitba v katakombách – svedectvá zmierenia medzi kresťanmi ako základ mieru.