Zomrel Marco Tecilla, prvý fokolarín

8. mája 2017 vo veku 91 rokov odišiel Marco Tecilla, prvý fokolarín, ktorý v Tridente, v začiatkoch Hnutia, ako prvý nasledoval Chiaru vo voľbe Boha na ceste života vo fokoláre.

„Marco Tecilla, prvý fokolarín, je perlou, ktorá sa dnes popoludní pridala do koruny Panny Márie. Všetci sme s nekonečnou vďačnosťou okolo neho spojení v objatí, ktoré spája nebo i zem.“

Takto sa vyjadrila prezidentka Hnutia Maria Voceová, keď oznamovala jeho úmrtie. Pohreb sa konal 10. mája v Centre Mariapoli v Castelgandolfe pri Ríme.

Život Marca bol dlhý, rušný a z mnohých dôvodov mimoriadny. Z jednoduchého robotníka sa stal svedok a apoštol jednoty najprv v rôznych talianskych mestách, potom v Južnej Amerike a v bývalom Československu prekročil „železnú oponu“; potom pôsobil znova v Taliansku od juhu až po sever a nakoniec v Rocca di Papa v Centre Hnutia.

Koncom roka 1945 bol Marco Tecilla „dobrým katolíckym tradicionalistom“, ktorý sa snažil vyvarovať akéhokoľvek náznaku novosti v náboženskej oblasti. Napriek tomu prijal pozvanie na duchovné stretnutie, ktorého animátorkou bola Chiara a práve tam si ho získala elánom a presvedčením, s ktorým hovorila o Bohu Láske. Aby nestratil práve nájdené svetlo, našiel sebe primeraný spôsob, ako udržať kontakty s Chiarou a jej spoločníčkami: chodieval opravovať elektrinu do chudobného bytu, v ktorom tie dievčatá bývali. „Mal som tak možnosť počúvať ich rozhovory, ktoré boli vždy duchovného charakteru - rozprával často - tie témy ma zaujímali a vo mne sa postupne začalo niečo roztápať. Vždy, keď ma zavolali, znamenalo to pre mňa ponoriť sa do radosti.“

A tu sa zrodilo postupne rozhodnutie vytvoriť prvé mužské fokoláre v Tridente spolu s ďalším mladíkom. Celý svoj život potom Marco strávil v úsilí žiť spiritualitu Chiary Lubichovej zameranú na Evanjelium a nekompromisne ju odovzdávať druhým.

Prevzaté zo „Servizio Loppiano“