Časopis Nové mesto, č. 5-6/2017

Veľkí kňazi v službe spirituality jednoty

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Kristus bude mojím... naším kláštorom / M. Uher

UDALOSTI
Sociálna náuka Cirkvi pre mládež / E. Karasová
Medaila vďačnosti / www.focolare.cz
Titus Zeman blahoslavený / www.tituszeman.sk
Pre cirkev a pápeža / www.tkkbs.sk
Nové rodiny slávia päťdesiatku / K. Jančišinová

CIRKEV
Don Giuseppe – Mons. Jozef Zlatňanský / spracoval M. Uher

SPIRITUALITA
Ježiš Opustený v skúsenosti Raja ’49 / Ch. Lubichová

SVET S MLADÝMI
Radosť v srdci / M. Oravcová

PEDAGOGIKA
Kocka lásky v ďalšej škôlke / I. Brosch

ROZHOVOR
Verný je iba ten, kto je kreatívny / G. Meazzini

SLOVO ŽIVOTA
„Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20)
„Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ (Jn 20, 21)

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Míla Vlk bol jedným z nás / J. Kratochvíl
Slovenskí kňazi spomínajú / Redakcia Nového mesta
Rozlúčka s kardinálom Vlkom / F. Radkovský

RODINA
Cesty rodinnej pastorácie po Amoris Laetitia - druhá časť / J. Granados

PSYCHOLÓGIA
Tolerancia predbieha zdravý rozum, alebo súčasné postrehy o rodovej ideológii / spracovala I. Mocáková

ZDRAVÁ VÝŽIVA
Čokoláda / J. Augustín

PRE DETI OD 3 DO 99 ROKOV
Zlaté orlie pero / W. Kostner