Chiara Lubichová a rodina -Family HightLights

Pre našu rodinu slovo „Loppiano“ prinesie vždy úsmev na tvári a pohladenie na duši. Keď sme sa pred 20 rokmi rozhodli presťahovať so 4 malými deťmi do Loppiana na školu rodín Loreto, cítili sme, že sme ako hospodár, ktorý predá všetko, čo má , aby kúpil pole, kde našiel poklad.

Keď sme sa dozvedeli, že v roku 2017 sa bude v Loppiane i na celom svete sláviť 50. výročie založenia Hnutia Nových rodín, nezaváhali sme a prihlásili sme sa na medzinárodné stretnutie Family Hightligts 2017, lebo sme cítili, že i my sme malou súčasťou tejto histórie.

Nemýlili sme sa. Po rokoch sme tu nenašli iba poklad, ale celé mestečko posiate diamantmi, ktoré žiaria do celého sveta. Život jednoty v rodinách a medzi rodinami v celom svete priniesol a stále prináša hojné ovocie, ktoré bolo diskutované a navzájom zdieľané medzi účastníkmi v trojdňovom programe. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 800 účastníkov z takmer 50 národov celého sveta a program v taliančine bol prekladaný do viac ako 20 jazykov. V šiestich sekciách – „workshopoch“ bola možnosť diskusie na rôzne témy rodinného života (partnerské vzťahy a výchova detí) a solidarity s rodinami z iných kútov sveta. Zaujímavé bolo aj stretnutie so zakladateľmi a terajšími obyvateľmi Loppiana, ktorí pre nás pripravili duchovný i kultúrny program. Potešila nás aj prítomnosť Anny Marie a Danila Zanzucchiovcov, ktorí dlhé obdobie formovali rodiny v Diele cez vetvu Nových rodín. Okrem oficiálneho nabitého programu sme si s priateľmi našli cez obedňajšiu „siestu“ čas na potulky po známych miestach Loppiana, kde žijú rodiny i dnes tak, ako vtedy, keď sme sa aj my na čas stali obyvateľmi tohto tajomného mestečka.

Nemalo to chybu. Sme vďační organizátorom, že sme sa mohli cítiť opäť súčasťou veľkej celosvetovej rodiny a zažiť, že jednota nie je utópia, ale keď ľudia majú snahu, vieru a ochotu, realita zjednoteného sveta je možná.

Eva a Miro Hanušovskí