Časopis Nové mesto, č. 3-4/2017

Nová nádej, nová radosť a nové odhodlanie

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Byť si navzájom bratmi / K. Jančišinová

UDALOSTI
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v znamení 500 rokov reformácie / A. Konečný
Židia a kresťania zjednotení Knihou Rút / Avvenire.it, G. Gambassi
Biskupská synoda v roku 2018 / Città Nuova
„Kráľovské“ jubileum / www.focolare.org

EKONOMIKA SPOLOČENSTVA
Nová nádej, nová radosť a nové odhodlanie / T. Sepp

ROZHOVOR
Nebyť k ničomu pripútaný / M. Chuda

SPIRITUALITA
Človek svetového formátu – opustený Ježiš / Ch. Lubichová

ZO ŽIVOTA
Ktovie, prečo som šla okolo práve vtedy / L. D.
Vnímať potreby druhých / J. M.
Práca vo dvojici / I. S. / Maysa
Cesta lietadlom / K. J.

SLOVO ŽIVOTA
„Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20)
„Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva“ (Lk 24, 29)

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Alettin pokoj / Rosi Bertolassiová

RODINA
Vrátiť sa ku knihe / K. Jančišinová
Cesty rodinnej pastorácie po Amoris laetitia / J. Granados

PSYCHOLÓGIA
K dokonalému cez nedokonalosť / I. Brosch

SVET S MLADÝmi
Človek, ktorý má v srdci celý svet / M. Valigová
Unstopable genaration: Nezastaviteľná generácia / V. Kočišová a J. Gereg
Čo vám napadne pri slovách Winter Job? /M. Oravcová

JUBILANTI
Joži / M. Olejár
Niet inej cesty, ako dozrieť pre nebo... / B. Sládečková, M. Valigová

Z HISTÓRIE
Svätý Juraj / Klaudia Buganová