Zomrel biskup Jozef Zlatňanský

Vo veku 89 rokov zomrel 11. februára v Nitre Mons. Jozef Zlatňanský, titulárny biskup Montefiascone, dlhoročný pracovník Rímskej kúrie, spisovateľ a prekladateľ teologickej literatúry. Väčšiu časť života prežil v Ríme, od roku 2004 bol na odpočinku. Zomrel v nitrianskom hospici.

Mons. Jozef Zlatňanský sa narodil 13. marca 1927 v Topoľčiankach. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, gymnázium v Zlatých Moravciach. Teológiu začal študovať v Bratislave (1946-1947) a v štúdiu pokračoval na Lateránskej univerzite v Ríme (1947-1952), kde ho 22. decembra 1951 vysvätili za kňaza.

Jeho kontakt s Hnutím fokoláre sa datuje od 50-tych rokov, ešte v časoch, keď bol mladým kaplánom v mestečku Tavoda v Tridentskom kraji, ktorý je kolískou Hnutia fokoláre.
Spiritualitu jednoty cítil ako svoju vlastnú a snažil sa ju šíriť, kde mohol, aj počas totality, keď do Ríma prichádzali ojedinelé malé skupiny zo Slovenska. Vo februári 1969 sa venoval práve skupinke mladých, ktorým dal spoznať z Hnutia fokoláre počas jedného týždňa pobytu v Ríme všetko, čo bolo možné. A zároveň týchto mladých aj formoval, keď ešte v lete 1969 prišiel na Slovensko a venoval sa im prakticky každý deň. A na záver pobytu im sľúbil, že im bude na Slovensko posielať každý mesiac cez Vatikánsky rozhlas Slovo života, čo je komentár k jednej vybranej vete z Písma svätého, ktorú sa snažíme v daný mesiac žiť do hĺbky. Tomuto svojmu sľubu ostal verný po desaťročia.
S Chiarou Lubichovou bol v úzkom kontakte, a pokiaľ mu to povinnosti dovoľovali, pravidelne sa zúčastňoval na ročných stretnutiach biskupov-priateľov Hnutia v Castelgandolfe. Svojou účasťou sprevádzal i pre Slovensko významné udalosti, napríklad v roku 2003 slávnostné odovzdanie doktorátu h.c. z teológie Chiare Lubichovej zo strany Trnavskej univerzity.
Rád a s láskou ukazoval osobnú korešpondenciu od Chiary a prvých fokolarínov ešte z päťdesiatych rokov.
Hnutie fokoláre je mu vďačné za hlbokú duchovnú podporu hlavne za čias totality, za jeho smelé, lepšie povedané riskantné vydanie vôbec prvej knižnej publikácie zbierky Slov života v slovenčine.

Záznam z jeho pohrebu s príhovormi si môžete pozrieť na tomto odkaze