Iñaki Guerrero v Prahe

Iñaki Guerrero, skúsený španielsky psychológ, zavítal predposledný januárový víkend do Prahy. V Centre Mariapoli vo Vinoři ho čakalo vyše dvesto poslucháčov, ktorým počas dvoch dní sprostredkoval informácie na témy Ideológia gender v dnešnom svete a Mať rád sám seba - predpoklad lásky k blížnemu.

Obecenstvo sa neskôr zmenilo na diskutujúcich či už priamo v sále s Iñakim, alebo v popoludňajších tematických skupinkách. Prednášajúci, ktorý popri svojich pracovných cestách po celom svete aktuálne žije a pôsobí v talianskom mestečku Loppiano pri Florencii, citadele Hnutia fokoláre, priniesol so sebou praktický príklad žitej radosti zo (svojho) života. Jeho slová o nezameniteľnej hodnote každého človeka zmazali kritériá nastavené dneškom na čo najvyšší výkon či bezchybné vystupovanie. Naopak, ako on sám s úsmevom potvrdil, naše chyby sa počas života nestratia; to sa "iba" zväčší naša schopnosť prijať ich a aj tak pokračovať každý deň na ceste. Na akej ceste? Azda aj za spravodlivým a rozumným svetom, rovnocenným v možnostiach, ale nie nevidiacim jedinečnosti každého.

Presne tejto téme a rôznym posunom chápania ideálu človeka momentálnou spoločnosťou venoval odborník z Baskicka polovicu z dvojdnia. Svojou podnetnou rečou a príkladmi z miest, kde život trpí pre vzájomné nepochopenie či nepochopenie života samotného, dal priestor na vynorenie sa mnohých otázok. Tým sa budú venovať najbližšie vydania časopisu Nové mesto. Sme nesmierne vďační za jeho ochotu prísť tak blízko a stať sa hneď takým blízkym. Zanechal v nás stopu, ktorá sa vryla dostatočne hlboko na to, aby sme na jeho odkaz nezabudli.

Gorazd Brosch