Ekonomika, ktorá prispieva k vykoreneniu chudoby

V sobotu, 4. februára, sa pápež František stretne s 1100 účastníkmi Ekonomiky spoločenstva zo 49 krajín.

Len osem ľudí vlastní to isté bohatstvo ako polovica najchudobnejšej časti ľudstva. Toto je správa Oxfam-u 2017.

Sociálna nerovnosť sa extrémne vyhrocuje, odsudzuje k chudobe stovky miliónov ľudí a poukazuje na nespravodlivosť súčasného ekonomického systému.

V tomto komplexe sa Ekonomika spoločenstva, ako aj iné ekonomické cesty, môže považovať za prorocké znamenie. Rodí sa v máji 1991 ako reakcia na pohoršenie vzbudzujúce favelas, ktoré obklopovali mesto San Paolo v Brazílii. Chiara Lubichová pozýva prvú skupinu podnikateľov, aby založili podniky, ktoré sledujú zákony trhu a vytvárajú zisky, ktoré “dávajú slobodne do spoločného”. Cieľ: zmierniť biedu chudobných, vytvoriť pracovné miesta, ponúknuť kultúru “dávať” ako alternatívu pre kultúru “vlastniť”.

Odvtedy uplynulo 25 rokov. V sobotu, 4. februára 2017 sa pápež František stretne v Aule Pavla VI s 1100 účastníkmi Ekonomiky spoločenstva, sú to väčšinou podnikateľky a podnikatelia, ktorí si zvolili spoločenstvo ako štýl osobného i firemného života. Tiež mnohí mladí, študenti, vedci a profesori, ktorí cez výskum a akademickú činnosť chcú položiť teoretické základy vzťahu ekonomika – spoločenstvo. Odlišnosť ich pôvodu hovorí o tom, že Ekonomika spoločenstva nachádza priestor v akejkoľvek zemepisnej a kultúrnej oblasti, chudobnej i bohatej. Početné zastúpenie účastníkov z Ázie, Afriky, z 11 krajín južnej Ameriky a USA. Značná účasť bude tiež z 20 národov Európy a zastúpená bude aj Austrália. Zo Slovenska prítomní 9 z východného Slovenska i Bratislavy. Na audiencii sa zúčastní prezidentka fokoláre Maria Voce spolu s Generálnou radou Hnutia.

Mnohotvárne zhromaždenie, ktoré chce pápežovi Františkovi predovšetkým poďakovať za to, že vo svojom úrade a vo svojom konaní postavil na svetlo dôstojnosť chudobných a vydedených. Súčasne mu bude môcť predstaviť niekoľko plodov z histórie Ekonomiky spoločenstva, ktorá počínajúc priekopníkmi čelila výzvam a krízam, ktoré zahaľujú svet. Dnes Ekonomika spoločenstva oživuje výrobné strediská v Európe a Latinskej Amerike, dáva zrod životu spoločenstva vo viac ako 800 podnikoch, podporuje niekoľko tisíc chudobných, zaisťuje štúdium pre ich deti, rozvíja kultúrne myslenie, ktoré prispieva k prehodnoteniu ekonomických kategórií ako sú: vzájomnosť, dar, bezplatnosť a samotná podstata trhu. Okrem toho začína rozvíjať nové projetky:

Medzinárodná sieť inkubovania ekonomiky spoločenstva (Economy of Communion International Incubating Network – EOC-IIN) na podporu predovšetkým mladých podnikateľov. Sú aktívni už v Kamerune, Portugalsku, Chorvátsku, Mexiku a Brazílii.
Observatórium chudoby, ktoré zbiera best practices (dobré skutky) v boji proti chudobe a rozvíja možnosti zblíženia inšpirované hodnotami spoločenstva a vzájomnosti.

O týchto a iných témach sa bude hovoriť na troch pracovných kongresoch od 1.-5. februára v Centre Mariapoli v Castelgandolfe (Rím), za účelom vymedzenia ciest a projektov na obdobie 2018 – 2020.

“Ak sa rozhodneme hľadieť na svet spolu s chudobnými a vydedencami – tvrdí Luigino Bruni, ekonóm a medzinárodný koordinátor Ekonomiky spoločenstva – nemôžme zostať na piedestáli, musíme zostúpiť do arény, k obetiam, bojovať za nich, s nimi. Ako odmenu dostaneme nový pohľad, uvidíme veci, ktoré iní nevidia, niekedy škaredé, inokedy nekonečne krásne. Ekonomika spoločenstva to robí 25 rokov. Ak chce žiť, musí v tom pokračovať každý deň, lepšie a viac. “

http://www.edc-online.org/it/