Časopis Nové mesto, č. 1-2/2017

Môj krstný otec

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Pracujem, aby som milovala / K. Jančišinová

UDALOSTI
Ďalší krok na ceste k jednote kresťanov / Radio Vaticana
Žiť pre mier a svedčiť o ňom / www.collegamento.focolare.org
Pán prezident, ďakujeme! / E. Bobaľová
Na vlnách Amoris laetitia / K. a C. Jančišinovci
Poklady gotiky zo Slovenska / A. Piatrová

SPOLOČNOSŤ
Spoločenský rozmer práce / T. Sorgi
Vzťahy sú nad peniaze / V. Sýkorová

SPIRITUALITA
Aby sa komunita zliala v jedno / Ch. Lubichová

ZO ŽIVOTA
Nezmazateľná stopa / Terézia
Dnes pracujem v nových priestoroch... / Oľga
Stratené – darované peniaze / Maysa

SLOVO ŽIVOTA
„Lebo nás ženie Kristova láska“ (porov. 2 Kor 5, 14 – 20)
„A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás.“ (Ez 36, 26)

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Môj krstný otec / M. Čalfová

CIRKEV
Dvojitá „obdivuhodná výmena“ / H. Blaumeiser
Ekumenizmus Hnutia fokoláre v roku 2017 / Centro Uno

SVET OKOLO NÁS
Človeka reklamovať nemožno / Z. Hanusová, M. Hanus

NAŠI JUBILANTI
Naša mama / K. Bohmová

KNIHY
Čo je nové (z Nového města)? / J. Kratochvíl

ROZHOVOR
Ak sa Rómovia obrátia, tak to stojí za to / K. Jančišinová

SVET S MLADÝmi
Teológia tela pre mladých / I. Brosch