Radostné Vianoce všetkým

"Pán ma poslal hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom“ (Izaiáš, 61)

Dnes, keď som prechádzal miestom neďaleko Padovy (Taliansko), pri večeri sedela pri mne jedna stará pani, Rita, asi 90-ročná. Vymenili sme si pár slov, a povedala mi: „Prišla som sem stráviť Vianoce. Moje dve deti ma na Vianoce nepozývajú k sebe už veľa rokov. A tak toho roku namiesto toho, aby som doma plakala osamote, som sa rozhodla, že prídem sem do tohto 300 km vzdialeného hotela.“

Koľko biedy v našom svete, koľko osamotenej a nezdieľanej bolesti! A ako som ju počúval so všetkou láskou, akej som bol schopný, som pochopil, že keď ma Chiara pred 18 rokmi požiadala, aby som si vzal na starosť ekonomiku spoločenstva, bolo to preto, aby som dnes večer mohol byť tu, počúvať Ritu a vysušiť tak trochu z mora jej opustenosti. Radostné Vianoce!

Luigino Bruni