Vianoce znamenajú “Boh nás miluje”

Myšlienka Chiary Lubichovej publikovaná v časopise Città Nuova v roku 1975.

Vianoce, Vianoce, koľký raz ich už slávime - v čírej radosti, so zvláštnym teplom!

Akoby sa im však nepodarilo vpísať do našich, chladom sveta zatvrdnutých sŕdc to svoje tajomné, neuveriteľné posolstvo: BOH NÁS MILUJE, každého jedného a všetkých spolu.

Tak nás zahŕňal svojou láskou, až nám Najsvätejšia Trojica poslala Božieho Syna. On sa stal človekom len preto, aby našu krátku pozemskú púť už teraz ožarovalo Svetlo, ktoré nikdy nezapadá; aby nezmyselnosť smrti v tomto živote premenil na obyčajný prechod do plnšieho, večného života!

Vianoce, keby ste aspoň tohto roku odovzdali našim srdciam svoju zvesť! A my načúvajme a prijímajme ich hlas.

Zdroj: Chiara Lubichová – Vianoce; vydavateľstvo Nové mesto, 2013, str. 15