Chiara Lubich: Nanovo vynájsť mier

15 november 2016
Pred 20 rokmi bola Chiare Lubichovej udelená cena UNESCO za výchovu k mieru. Túto udalosť si pripomenieme na kongrese, ktorý sa bude konať pod záštitou Unesco a New Humanity.

Paríž, 19.december 1996: UNESCO udeľuje Chiare Lubichovej, zakladateľke Hnutia fokoláre, prestížnu cenu za Výchovu k mieru ako uznanie za jej život, celý zameraný na budovanie a výchovu k mieru nesmierneho množstva ľudí každého vierovyznania a zemepisnej šírky.
Výchova k mieru je dnes aktuálna viac ako kedykoľvek predtým.
Táto udalosť sa bude konať 15. novembra v sídle Unesco (Paríž) v čase od 10.00 do 18.00 hod.
Je možné si to pozrieť v priamom prenose v čase od 10.00-13.00 a od
15.00-18.00 hod. na adrese:
http://live.focolare.org/unesco

Program v taliančine si môžete stiahnuť: tu