Časopis Nové mesto, č. 11-12/2016

Deti a technológie

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Láska je komunikácia, vedie k otvorenosti, nie k izolácii / K. Jančišinová

UDALOSTI
Čo nám hovorí brexit? / Wilhelm Rauscher (Neue Stadt)

CIRKEV
Deň modlitby za pokoj / www.radiovaticana.va

SPIRITUALITA
Pripraviť cestu / Ch. Lubichová

SPOLOČNOSŤ
Deti a technológie / Z. Hanusová, P. Rábara
Viesť deti k zodpovednosti / S. Lencz

ZO ŽIVOTA
Povedal som ÁNO! / Matúš
Deň s Jankou / Dáša
Modlitba / Zora

EKONOMIKA SPOLOČENSTVA
Letná škola ekonomiky spoločenstva / M. Oravcová

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Ako stálice (Bruno Venturini) / Michele Genisio; www.focolare.org

SLOVO ŽIVOTA
„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4, 13)
„On príde a spasí vás.“ (Iz 35, 4)

RODINA
Vieme počúvať svoje deti? / K. Jančišinová

SVET OKOLO NÁS
Svojou prácou odhaľujem Boha / M. Hanus

MARIAPOLI 2016
Skúsili a presvedčili sme sa, aký dobrý je Pán / K. a M. Broschovci

SVET MLADÝCH
You God/t me / M. Valigová
Francúzsko chce rozšíriť svoje srdce / M. Oravcová

ZDRAVIE
Cukrovka / B. Sládečková

Na tomto odkaze si môžete prečítať celé číslo časopisu.