Radosť a záujem o Synodu o mladých

Mladí z Hnutia fokoláre spolu s celým Hnutím ďakujú pápežovi Františkovi za jeho úmysel venovať Synodu v roku 2018 novým generáciám.

Rozhodnutie pápeža Františka venovať XV Generálne zhromaždenie Riadnej synody biskupov v októbri 2018 téme „Mladí, viera a rozpoznanie povolania“ prijalo s radosťou a záujmom tiež Hnutie fokoláre, zvlášťmládežnícke sekcie. Mladé generácie boli v živote Fokoláre vždy podstatné, vo vzájomnom vzťahu s dospelými generáciami, ktoré ich sprevádzajú aj pri rozpoznávaní ich osobného životného programu.

Prvé reakcie mladých z Fokoláre:
„Je to dobrá správa a tiež odpoveď. Voľba zodpovedá potrebe. Už sa snažíme žiť povolanie nie ako voľbu samu o sebe, ale ako skutočnosť spojenú s vierou. A prišiel čas, aby sme ich v našom živote spojili. Sme veľmi radi, že pápež na nás myslí!“ (Gloria, Uganda)

„Nádherná správa. Ak mladým neponúkneme dobré prostredie v cirkvi dneška, v cirkvi zajtrajška nebudeme mať dobrú kultúru. Myslím, že pápež František chce nechať cirkev v dobrých rukách. Potrebujeme dobré myšlienky o tom, ako žiť povolanie. A nielen vo vzťahu k budúcim voľbám: vstúpiť do manželstva, stať sa kňazom, rehoľníkom, fokolarínom...Pri formácii vo Fokoláre som sa naučil považovať za povolanie tiež aj prítomnosť, ako odpoveď, ktorú treba začať žiť hneď. Teda dúfam, že Synoda sa zameria aj na tento aspekt.“ (Ryan, USA)

„Bolo to prekvapenie. Som si istá, že pápež sa dostane ku všetkým mladým. Mnohí, vzdialení od cirkvi sa zaujímali o encykliku o životnom prostredí. V tejto Synode vidím veľkú šancu. Ak sa dostaneme ku všetkým, bude to fantastické.“ (Amanda, Brazília)

To, čo sa naučíme od katolíckej cirkvi v krajine, v ktorej som rástla, má odlišné odtiene v porovnaní s inými krajinami. Názory sa rozchádzajú, aj keď existujú spoločné nástroje ako „Youcat“. Globalizácia a sociálne médiá nás privádzajú do kontaktu s tým, čo učí katolícka cirkev v rôznych krajinách sveta. Odlišnosť prístupu k dôležitým otázkam môže vyvolať zmätok, keď chýba jeden jasný hlas. V tomto majú pápež a univerzálna cirkev dôležitú úlohu, pretože berú do úvahy odlišnosť kultúr. V Synode vidím úžasnú perspektívu“. (Aileen, India)

„U mladých rastie informovanosť o problémoch cirkvi, zvlášť tých pálčivých: škandály, sociálne otázky, cirkev a politika. Sú to témy, ktoré napr. v Peru vytvárajú stále väčšiu vzdialenosť medzi postavením kléru a realitou mladých. Správa o synode mi dáva nádej: mohla by ukázať ľudskejšiu tvár cirkvi, s príspevkom mladých a ich myšlienok, využijúc prostriedky komunikácie a sociálne siete transparentným a konvergentným spôsobom.“ (Jorge, Peru)

„Vyrástol som vo farnosti. Myslím, že téme povolanie a mladí sa bolo potrebné venovať už pred niekoľkými rokmi. Dnes sme úplne ponorení v kríze povolania ako takého: v rodine, v rehoľnom živote, ako občania, atď. Preto sa mi zdá, že môžem povedať: blahoželám k voľbe.“ (Damián,Argentína)

„Cirkev ukázala otvorenosť voči mladým na Svetových dňoch mládeže. Myslím, že pápež František chce prejsť od teórie k praxi tým, že kladie na prvé miesto mladých. Aj pretože sme to my, ktorí máme nachádzať riešenia pre svet v konflikte. Niekedy panuje názor, že nie sme schopní čeliť problémom, ale spolu s ľuďmi so skúsenosťami e zrelosťou prídeme k riešeniam. Je to akoby nám pápež povedal: ste na túto výzvu pripravení.“ (Jorge, El Salvador)

„Ktovie, ako táto Synoda bude prebiehať! Ale keby sa mladí na nej mohli nejakým spôsobom zúčastniť osobne, bolo by to dôležité. Myslím, že by bolo túžbou všetkých, aby mali aktívny hlas na tejto Synode.“ (José Luis, Brazília)

Mladí z Hnutia fokoláre majú tiež radosť z toho, že Synoda sa bude konať v tom istom termíne ako Svetové stretnutie mladých v Manile v júli 2018, Genfest, na ktorom sa zídu mladí z piatich kontinentov.
„Je to krásna zhoda. Budeme na Filipínach, na kontinente, kde je mnoho mladých, na ktorých pápež hľadí s veľkou pozornosťou. Tento čas prípravy nám poslúži pre pochopenie toho, čo bude môcť byť naším príspevkom pre Synodu.“ (Jose Luis, Kolumbia)

Zdroj: SIF, Servizio Informazione Focolari

Prevzaté z: www.focolare.org