Časopis Nové mesto, č. 9-10/2016

Z Krakova do Jasnej a... domov?

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Rozsievať nádej / K. Jančišinová

UDALOSTI
Napísali sme novú stránku histórie / M. Tomarro
Cirkev sa omladzuje v sile evanjelia / Kongregácia pre náuku viery

SVET MLADÝCH
Z Krakova do Jasnej a... domov? / M. Oravcová

EKUMENIZMUS
Spoločne pre Európu: jednota je možná / A. Konečný

SPIRITUALITA
Ako prispieť k jednote / Ch. Lubichová

ZO ŽIVOTA
Bohu nič nie je nemožné / Zuzana
Nové oči z Belgicka / Mária
Čím žije Štefan dnes/ Dušan a Ľudmila

RODINA
Teológia tela / K. Jančišinová

SLOVO ŽIVOTA
„Všetko je vaše. Ale vy ste Kristovi a Kristus Boží.“
(1 Kor 3, 22 – 23)
„Odpusť svojmu blížnemu, ak ti uškodil: lebo aj tebe odpustia viny, ak o to poprosíš.“ (Sir 28, 2)

SPOLOČNOSŤ
Nechali sme v sebe zabiť túžbu po deťoch / Z. Hanusová

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Giorgio Marchetti (Fede) / www.focolare.org

MARIAPOLI 2016
Jednota spriaznených duší / S. Povtoreva

PSYCHOLÓGIA
Syndróm staršieho brata / K. Pollák

ZDRAVIE
O káve pri káve / J. Augustin

VEDA
História a súčasnosť Herlianskeho gejzíru / S. Levendovský

PRE DETI
OD 3 DO 99 ROKOV

Pavúčik Lapko kovbojom / S. Fornarová, časopis BIG

Na tomto odkaze si môžete prečítať celé číslo časopisu.