Mladí, tvorcovia dejín

V Tatrách, na Slovensku, sa po Svetových dňoch mládeže stretlo 600 mladých z Hnutia fokoláre, aby sa prehĺbili vo výzvach, ktoré im odovzdal pápež František.

Nadšenie, túžba pochopiť a byť tvorcami vlastnej budúcnosti; to sú línie, ktoré charakterizovali skúsenosť post SDM skupiny mladých, ktorí sa stretli od 1. – 5. augusta na Slovensku v Jasnej. «Nevedeli sme si to ani predstaviť. Ak sa neuspokojíme s pohodlnosťou, ak nebudeme „gaučovými kresťanmi“, môžeme sa stať naozaj tvorcami dejín», hovorí pri odchode Anita, mladá Argentínčanka.

«Odvážne návrhy pápeža počas SDM si vyžadovali promptnú odpoveď, ale tiež vedomie, ktoré musí dozrieť a práve o to sme sa snažili tu v Jasnej», vysvetľuje Gianluca Falconi, filozof. Spolu s teológom Michelom Vandeleene a psychologičkou Antonellou Deponte ponúkli momenty prehĺbenia sa aj pri výmene rôznych pohľadov v multidisciplinárnom kontexte.
František hovoril v Krakove o odbúravaní strachu, o šírení pokoja vo svete plnom nenávisti, o hodnote milosrdenstva a Kríža, o prekážkach, ktoré treba prekonávať, aby sme sa stretli s Ježišom. Ale ako uviesť tieto konkrétne výzvy do každodenného života? Dni na Slovensku boli príležitosťou zájsť do podrobností, pochopiť dôvody a osobne si klásť otázky vo vzťahu k vlastnému životu. Medzinárodná skúsenosť dala možnosť porovnania s ľuďmi z veľmi odlišných prostredí: od Libanonu po Austráliu, od Francúzska po Spojené štáty, od Ruska po Ukrajinu.

Jednou z najsilnejších tém – vysvetľujú organizátori – nebola ani tak existencia Boha alebo iné závažné otázky, ale vzťah s druhým, tým, ktorý je odlišný; formácia sa odvíjala od týchto pólov. Do popredia vystupovali otázky osobného významu, otázka hodnoty, ktorú každý z nás má, šance a ťažkosti vzťahov s druhým, s nepriateľom, s tým, ktorý veci vidí odlišne.“
Všetky otázky vychádzali z osobných skúseností.

Mladý Iračan rozprával o ťažkostiach vo vzťahoch, ktoré prežíva vo vlastnej krajine. Pre niekoho sa zase krok „k druhému“ stal nemožným. A práve „škola“ ponúkla možnosť hovoriť o tom v malých skupinách, ale tiež pri osobných rozhovoroch: duchovných, psychologických, alebo pri získavaní vedomostí o vzťahoch. Tiež sa hovorilo o vzťahu so sebou samým, o sebaúcte, osobnej dôstojnosti, o citoch a mentálnej otvorenosti.

Budúcnosť bola ďalšou z tém, ktoré vystúpili do popredia: vziať do rúk vlastný život a dať mu smer. Bola to konfrontácia pre dospievajúcich, univerzitných študentov i pracujúcich. Kresťanov z rôznych cirkví, agnostikov i neveriacich. Rôzne povolania, 13 jazykov. Veľmi rôznorodé publikum, ale spojené túžbou po pravde, s veľkým záujmom a zápalom. „Spôsob predstavovania sa mladých, ktorý nie je bežný v dnešnej spoločnosti“, komentuje Gianluca, ktorý má tiež dlhoročnú skúsenosť ako vychovávateľ. „Mám15 rokov a v mojej skupine boli osoby po tridsiatke - rozpráva Anna, Talianka - . Je to krásne, pretože som mohla konfrontovať, pýtať si vysvetlenie, dostať istotu.“ Prelínanie generácií, jazykov, kultúr: „Filozofia nemá u nás veľkú cenu, pretože postoj ku skutočnosti je odlišný – vysvetľuje Antoine z Libanonu - , ale som rád, že som spoznal iné mentality, odlišné od mojej.“

Žité bratstvo ako liek proti zlu, sny, ktoré sa uskutočňujú. Sú v novej batožine, do ktorej si ich mladí uložili: „Pápež nám povedal, aby sme nikdy neprestali snívať - zveruje sa Anna z Milána - . A to, čo žijeme, je sen, ktorý sa stal skutočnosťou.“

Prevzaté z: www.focolare.org

Pozrite si videá zo stretnutia:

Príprava 1: https://www.youtube.com/watch?v=2ZjOjGrLzqw

Príprava 2: https://www.youtube.com/watch?v=4r_d4NU2nz4

Príprava Zbor: https://www.youtube.com/watch?v=ZmojKzUpQck

0. deň: https://www.youtube.com/watch?v=Cvp4fuIpPdw

1. deň: https://www.youtube.com/watch?v=coWgAzhQ7j8

2. deň: https://www.youtube.com/watch?v=7U82Z7ugW9Y

3. deň: https://www.youtube.com/watch?v=Vbt-lljmwzY

4. deň: https://www.youtube.com/watch?v=xXbIybZ0I6o