Svetové dni mládeže sa blížia

Chýba už len pár dní do začiatku Svetových dní mládeže v Krakove. Na stretnutí s pápežom Františkom sa očakávajú 2 milióny pútnikov. Tiež nové generácie Hnutia fokoláre pracujú v plnom prúde: stretnutie s nimi bude 27. júla na Festivale mládeže.

„Správa, že najbližšie Svetové dni mládeže sa budú konať v Krakove priniesla nám, Poliakom, veľkú radosť. Počas troch rokov prípravy s mladými z Hnutia fokoláre sme si kládli otázku, ako môžeme prispieť k uskutočneniu tejto udalosti.
Zdalo sa nám prirodzené začleniť sa do programu aktívnym a komunitárnym spôsobom. Postupne sa upresnila naša úloha na Festivale mládeže v náboženskom a umelecko-kultúrnom programe ako súčasti SDM. Spadajú doň umelecké aktivity náboženského a duchovného charakteru ako koncerty, výstavy, workshopy, športové podujatia, divadlo, atď., na ktoré sú bezplatne pozvaní všetci mladí účastníci SDM, ktorí majú o ne záujem.

Stretnutie sme ideovo rozdelili na dve časti: integrácia a úvahy.

V prvej časti bude priestor pre hry, tance a spev, príležitosť pre spoznanie toho druhého. Vieme, že účastníci prídu z rôznych častí sveta, preto dúfame, že jazyk nebude prekážkou pre jednotu. Máme na pamäti, že téma SDM je zhrnutá v slovách „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5,7), ako motto pre naše stretnutie sme si zvolili sieť milosrdenstva, ktorú chceme utkať medzi sebou a do ktorej chceme pozvať brata, ktorý je vedľa nás.
Našou túžbou je tiež pozvať mladých k medzinárodnej modlitbe. V druhej časti organizujeme tiež meditačnú pobožnosť, pri ktorej prostredníctvom choreografie, hudby a svedectiev budeme uvažovať o duchovných i telesných skutkoch milosrdenstva. Adoráciu Najsvätejšej Sviatosti budú sprevádzať meditácie z textov Chiary Lubichovej a piesne Gen Rosso.
Budeme prítomní aj v Centre povolaní, kde mladí budú môcť spoznať činnosť misijných organizácií, hnutí a národných i medzinárodných komunít.

Ako Hnutie fokoláre budeme k dispozícii pre všetkých, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o našej komunite. Želáme si, aby tieto SDM mohli byť pre nás chvíľami jednoty s Bohom a s bratmi a aby tí, ktorí sa zúčastnia na našom podujatí mohli prežiť skúsenosť jednoty, o ktorú by sa podelili s druhými a uskutočňovali ju potom v prostredí, v ktorom žijú.“

Všetky info na: http://www.krakow2016.com
https://www.facebook.com/giornatamondialedellagioventu/videos/1015434523...

Zdroj: Notiziario Mariapoli 7/2016

Prevzaté z: www.focolare.org