Časopis Nové mesto, č. 7-8/2016

Ekonomika spoločenstva

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Dvadsiate piate výročie Ekonomiky spoločenstva / T. Sepp, K. Jančišinová

UDALOSTI
Amoris laetitia / K. Jančišinová

EKONOMIKA SPOLOČENSTVA
Ekonomika spoločenstva – včera, dnes, zajtra / M. Oravcová

SVET OKOLO NÁS
Urobím, ako to chce pápež / S. Fornarová

SPIRITUALITA
Dar, ktorý nám Boh ponúkol / Ch. Lubichová

ZO ŽIVOTA
Slávnostná chvíľa / Veronika
Prítomnosť naša každodenná / Annamária
Spoločná modlitba za maturity / Michaela

RODINA
Takmer každé manželstvo sa dá zachrániť / Z. Hanusová

SLOVO ŽIVOTA
„Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!“ (Ef 4, 32)
„Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.“ (Mt 23, 8)

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Turneov testament / P. Motroni
Dobrodružstvo sa začína / Cittá nuova online

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE V KRAKOVE
Otázky mladých / Redakcie časopisu Nové mesto

EKUMENIZMUS
Bohumil Kaman – kňaz ekumenického ducha / A. Konečný
Ekumenické stretnutie v Sinjaku / A. Konečný

SVET MLADÝCH
Run4unity – Štafeta za mier / P. Hurná

KULTÚRA
Fuga v kresťanskom kultúrnom priestore / Š. Hric

VEDA
Šimpanzy nás stále prekvapujú... / J. Klembara

KVÍZ
Z každého rožka troška - otestujme si svoje vedomosti / Pripravila B. Sládečková

NOVÉ KNIHY
Láska k bratovi, Eucharistia, Jednota
Poklady priateľstva, Pamäť srdca, Tajomstvo času

Na tomto odkaze si môžete prečítať celé číslo časopisu.