Spoločne pre Európu 2016

Mníchov 30. júna - 1. júla 2016
Iniciatíva „Spoločne pre Európu“ je medzinárodná sieť viac ako 300 cirkevných hnutí. Vznikla roku 1999 a jej súčasťou sú evanjelickí kresťania, katolíci, anglikáni, pravoslávni, slobodné cirkvi a nové komunity.

Viac informácií nájdete na : www.together4europe.org

Stretnutie v Mníchove otvorí Kongres „Spoločne pre Európu: Stretnutie. Zmierenie. Budúcnosť“, ktorý bude trvať dva dni a v sobotu 2. júla, bude verejná manifestácia na otvorenom priestranstve, ktorú je možné sledovať cez streaming na http://www.together4europe.org/.

Organizačný tím Spoločne pre Európu pozval aj Ekumenické spoločenstvo Košice. 30. júna vo štvrtok Mons. Anton Konečný bude prezentovať bohaté skúsenosti z ekumenizmu života práce a spolupráce nielen medzi jednotlivými cirkvami v meste Košice, ale aj o spolupráci s Magistrátom a Košickým samosprávnym krajom. Prostredníctvom príhovorov, skúsenosti, spevov a modlitieb chceme svedčiť, že jednota je možná, že zmierenie je dverami pre jednotu v rôznosti, pretože sme to medzi sebou zakúsili.
Pripojme sa k posolstvu: „Spoločne sa chceme dať do služieb mieru a jednoty, ktoré sú v základoch súčasnej Európy. Spoločne chceme Európe a svetu prinášať evanjelium života a pokoja, ktoré dáva život našim hnutiam a komunitám."

Dáša Fedorková