Nová kniha doteraz nepublikovaných textov Chiary Lubichovej o jednote

Vo Vydavateľstve Nové mesto vychádza nová kniha Chiary Lubichovej „Jednota“.

Chiara Lubichová: Jednota
Zostavil Donato Falmi a Florence Gilletová
Preklad Katarína Jančišinová, Zora Kuchárska

Jednota – túžba a sen pre súčasný svet, ktorý ju tak veľmi potrebuje, aj keď zakúsil dramatické dôsledky možných chybných interpretácií tohto slova. Slovo milosti pre kresťanov, keďže je zhrnutím dejín ľudstva s Bohom a jeho zámeru, „aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti“ (Jn 11, 52), ako i pre cirkvi, ktoré po stáročiach zápasov nanovo objavili túžbu po návrate do čias, v ktorých boli „jedno srdce a jedna duša“. Slovo horlivosti pre mnohých ľudí dobrej vôle, ktorí túžia prekonať rozkoly a konflikty, čo sužujú náš svet.
Jednota je aj slovo, ktoré samotné definuje charizmu Chiary Lubichovej, podľa ktorej „kto nasmeruje vlastný život na jednotu, zasiahol srdce Boha“. Bohatá na odtienky sa prejavuje aj v snahe nachádzať príležitosti a spôsoby dialógu v rôznych oblastiach a mať pred sebou horizont univerzálneho bratstva a zjednoteného sveta.

ISBN 978-80-89621-28-6
130 strán
Cena 6 €

Knihu je možno objednať na adrese: knihy@nm.sk.