Opustil nás Giorgio Marchetti

Jeden z prvých fokolarínov, Giorgio Marchetti (Fede), odišiel pokojne v noci vo veku 86 rokov. Sprevádzal a formoval stovky mladých na ceste fokoláre.

«Tu v Afrike nás zastihla správa o odchode Giorgia Marchettiho, dnes v noci o jednej, 29. mája, na sviatok Božieho Tela. Viackrát vyjadril svoju túžbu ísť za Chiarou do neba. Radujme sa s ním a modlime sa.“ Toto píše Maria Voce členom Hnutia fokoláre na celom svete zo svojho pobytu v Keni, kde sa nachádza od 14.mája do 1. júna.
Giorgio Marchetti (Fede), sa narodil v Padove 16. októbra 1929, kde sa ako jeden z prvých vydal na cestu dobrodružstva jednoty, ako nazývala Chiara začiatky Hnutia, ale tiež dobrodružstvo, v ktorom sa snažia pokračovať aj dnes fokoláre na celom svete.
„Mnohí naňho spomínajú – píše Michele Zanzucchi, riaditeľ Cittá Nuova - na ceste vyznačenej charizmou jednoty v prvých mesiacoch toskánskej citadely Loppiano, zablateného, ale s tým najautentickejším nadšením. Alebo v Brazílii, kde sa stretol s tvrdou realitou favelas a chcel jej hľadieť do tváre. Alebo tiež, keď podporoval Hnutie, vždy v prvej línii, hľadiac stále dopredu.“
Ángel Bartol, ktorý bol s ním v posledných okamihoch, hovorí: “Fede sa daroval celý, telom i dušou, až do konca“.
Lekár, psychológ a teológ, sprevádzal a formoval stovky mladých na ceste fokoláre. Jeho charakteristickými znakmi boli inteligencia a veľkodušnosť.
Bude sa dať napísať o ňom mnoho, urobíme to v nasledujúcich dňoch.
Dnes povieme iba toľko: Vďaka, Fede, za tvoj život, celý prežitý v úsilí za jednotu ľudskej rodiny!
Pohreb sa bude konať v Centre Mariapoli v Castelgandolfe v stredu, 1. júna o 11-tej.

Prevzaté z: www.focolare.org