Dovolenkové Mariapoli – Potoky 2016 /pri Lipanoch/

Srdečne pozývame na niekoľko dní duchovnej obnovy a dovolenky

-duchovné zamyslenia
-osobné svedectvá
-spoločné sv. omše
-osobné rozhovory
-výlety, hry, šport
-program pre deti


Termín a miesto konania

Príchod a registrácia: štvrtok 11.8. 2016, v čase od 15:00 bez spoločnej večere
Záver: nedeľa 14.8. 2016, asi o 13.00 hod., spoločný obed
Miesto konania: Turistická ubytovňa REKREA Lúčka Potoky

➤ Súvisiace informácie je možné získať na mailovej adrese adapillar@gmail.com t.č. 0908/630 807 ev. molnar.jan123@centrum.sk t.č. 0915/961700


Registrácia

Registrácia sa vykonáva prostredníctvom internetového portálu.
Registrovať sa je možné ako:

 • individuálna osoba
 • rodina - použite voľbu “Pridať ďalšieho účastníka” a voľbu “Spolubývajúci”. Prípadné špeciálne požiadavky uveďte do poznámky k ubytovaniu.

Registrácia nie je platná bez uhradenia registračnej zálohy vo výške 50% z riadneho účastníckeho poplatku vypočítaného v rámci registrácie.
Na neuhradenie zálohy budete upozornení mailom zaslaným na zadanú mailovú adresu. Ak záloha nebude uhradená do 14 dní od internetovej registrácie, táto bude anulovaná.

➤ Úhradu odporúčame realizovať ihneď v deň registrácie.


Doplatenie účastníckeho poplatku

Zvyšnú časť účastníckeho poplatku je potrebné uhradiť najneskôr do 15.7.2016.
Ak sa prihlasujete po tomto termíne, uhraďte v rámci registrácie celý účastnícky poplatok.
Na neuhradenie zvyšku účastníckeho poplatku budete upozornení mailom na zadanú mailovú adresu. Ak účastnícky poplatok neuhradíte do 14 dní od zaslania mailu, tento stav bude braný ako zrušenie registrácie so všetkými dôsledkami.


Zmeny a zrušenie registrácie / prihlášky

V prípade potreby je registráciu možné zmeniť alebo zrušiť iba písomne, a to zaslaním žiadosti:

 • mailom na adresu: adapillar@gmail.com
 • výnimočne poštou na adresu: Andrea Pillárová, Pod kopaninou 3. 082 71 Lipany


Ubytovanie

Turistická ubytovňa l ponúka ubytovanie v dvoch kvalitách /obe sú viac menej turistické/: 50miest v murovanej budove 4 a 6 miestne izby so spoločným sociálnym zariadením na chodbách a v 18-tich 5 –miestnych chatkách s WC a studenou vodou v každej chatke. Nakoľko izby sú 4 a 6 miestne, počítame skôr s oddeleným spaním pre mužov a ženy, s výnimkou rodín, ktoré o to požiadajú dopredu a zaplnili by celú izbu. Pre ubytovanie mládeže počítame skôr s chatkami.


Účastnícky poplatok

 • Dospelý a mládež od 12 rokov: poplatok na deň s ubytovaním 14€ ( 3 dni 40€) s rozpisom stravy R 1,2€ O 3,5€ V 2,3€
 • Deti od 6 rokov do 11,99 rokov 13€ (3 dni 37€) R 1€ O 3€ V 2€
 • Deti od 3 rokov do 5,99 roka s nárokom na lôžko: 10€ (3 dni 28€) R 1€ O 2€ V 1€
 • Deti do2,99 roka bez nároku na samostatné lôžko: zdarma
 • Poplatok bez ubytovania so stravou: 10€ na osobu a deň ( spolu 28€)
 • Poplatok na deň bez stravy a ubytovania: 3€ ( spolu 9€)
 • Účastnícky poplatok zahŕňa ubytovanie a stravovanie (3 dni), "využívanie konferenčných priestorov a techniky“.

➤ Deti do 3 rokov sa štandardne berú bez nároku na stravu a lôžko.


Neskorší príchod a odchod

Ak ste pri registrácii uviedli neskorší dátum príchodu alebo odchodu, automaticky pre vás rátame na ten deň s obedom aj večerou.
Akúkoľvek inú požiadavku popíšte v poznámke “Špeciálne požiadavky na stravu”

Neskorší príchod či skorší odchod: za raňajky, obed alebo večeru sa odratúvajú nasledovné sumy:

 • Dospelý a mládež od 12 rokov: R 1,2€ O 3,5€ V 2,3€
 • Deti od 6 rokov do 11,99 rokov: R 1€ O 3€ V 2€
 • Deti od 3 rokov do 5,99 rokov: R 1€ O 2€ V 1€
 • Deti do 2,99 roka: strava zdarma


Úhrada účastníckeho poplatku

Záloha: 20€ s ubytovaním a 15€ bez ubytovania pri registrácii na internetovom portáli. Doplatok: uhraďte do 15.7.2016.

➤ Ak sa prihlasujete po 15.7.2016 uhraďte v rámci registrácie celý účastnícky poplatok. Prípadné nezrovnalosti budú doriešené na mieste.


Spôsob úhrady

Prevodom / vkladom na

 • účet číslo: 5113103404/0900, Slovenská sporiteľňa
 • IBAN: SK6909000000005113103404
 • názov účtu: Zuzana Pillárová
 • konštantný symbol: 0558
 • variabilný symbol: 82016
 • špecifický symbol: dat. nar. vo forme DDMMRRRR
 • poznámka: Meno Priezvisko
 • je možné zaplatiť zálohu za viac osôb, potom ale prosíme v prihlasovacom formulári uviesť v príslušnej kolónke dáta narodenia vo forme DDMMRRRR oddelené čiarkou

Výnimočne poštovou poukážkou na adresa: Zuzana Pillárová č.ú : SK6909000000005113103404
Pri platbe poštovou poukážkou prosíme priniesť ústrižok poštovej poukážky a predložiť ho pri registrácii po príchode na Mariapoli.