Návšteva Afriky

Prezidentka Hnutia fokoláre Maria Voce (Emmaus) so spoluprezidentom Jesúsom Moránom sú od 14.mája do 1. júna 2016 na návšteve komunity Hnutia fokoláre v Keni.

Prileteli v sobotu 14. mája na letisko v Nairobi, kde ich privítala s veľkou radosťou a úprimnosťou miestna komunita rôznych generácií Diela Máriinho. Od nezabudnuteľnej návštevy Chiary Lubichovej uplynulo už celých 24 rokov.
Emmaus a Jesús majú bohatý program s rodinou Hnutia i rôzne príležitosti na verejné stretnutia.

15. mája – slávnostné privítanie v citadele „Mariapoli Piero“ - centre Hnutia v Afrike;
17.-20. mája – účasť na škole inkulturácie zameranej na tému „Africká rodina“;
21.-22. mája – účasť na panafrickom stretnutí hnutia Nové rodiny;
23. mája – účasť na stretnutí rodín fokoláre;
25. mája – stretnutie s vedením Katolíckej univerzity Východnej Afriky a verejná prednáška Marie Voce na Právnickej fakulte;
27. mája – príspevok na konferencii usporiadanej Medzinárodným ekumenickým hnutím v Keni;
28.-29. mája – stretnutie s komunitou Hnutia fokoláre v Keni a zástupcami komunít pôsobiacich v Burundi, Rwande, Ugande a Tanzánii. Inaugurácia kostola „Panny Márie Svetla“.

Prevzaté a fotogaléria na www.focolare.org