Mariapoli 2016 - ukončenie registrácie


Týmto oznamujeme, že registrácia na Mariapoli v Jasnej bola 7.6.2016 ukončená z dôvodu naplnenia kapacity.
V prípade záujmu je možné zahlásiť sa ako náhradníci na mailovej adrese info-mariapoli-sk@googlegroups.com.

Termín a miesto konania

Príchod a registrácia: streda 6. 7. 2016, v čase 15 – 22 hod., spoločná večera
Záver: nedeľa 10. 7. 2016, asi o 13.00 hod., spoločný obed
Miesto konania: Hotel Grand, Jasná, Demänovská dolina, 031 01 Liptovský Mikuláš 71

➤ Súvisiace informácie je možné získať na mailovej adrese info-mariapoli-sk@googlegroups.com alebo na telefónnom čísle +421 940 977 370.

Registrácia

Registrácia sa vykonáva prostredníctvom internetového portálu. info-mariapoli-sk@googlegroups.com
Registrovať sa je možné ako:

 • individuálna osoba
 • skupina do jednej izby - použite voľbu “Pridať ďalšieho účastníka” a voľbu “Spolubývajúci”. Počet veľkých izieb s viac ako 3 posteľami je obmedzený.
 • rodina - použite voľbu “Pridať ďalšieho účastníka” a voľbu “Spolubývajúci”. Prípadné špeciálne požiadavky uveďte do poznámky k ubytovaniu.

Registrácia nie je platná bez uhradenia registračnej zálohy vo výške 50% z riadneho účastníckeho poplatku vypočítaného v rámci registrácie.
Na neuhradenie zálohy budete upozornení mailom zaslaným na zadanú mailovú adresu. Ak záloha nebude uhradená do 14 dní od internetovej registrácie, táto bude anulovaná.

➤ Úhradu odporúčame realizovať ihneď v deň registrácie.

Doplatenie účastníckeho poplatku

Zvyšnú časť účastníckeho poplatku je potrebné uhradiť najneskôr do 31.5.2016.
Ak sa prihlasujete po tomto termíne, uhraďte v rámci registrácie celý účastnícky poplatok.

Na neuhradenie zvyšku účastníckeho poplatku budete upozornení mailom na zadanú mailovú adresu. Ak účastnícky poplatok neuhradíte do 14 dní od zaslania mailu, tento stav bude braný ako zrušenie registrácie so všetkými dôsledkami.

Zmeny a zrušenie registrácie / prihlášky

V prípade potreby je registráciu možné zmeniť alebo zrušiť iba písomne, a to zaslaním žiadosti:

Pre uplatnenie zrušenia registrácie je relevantný dátum doručenia žiadosti.

Vzhľadom na sankčné pravidlá podmienky hotela si organizátor vyhradzuje právo v prípade žiadosti o zrušenie registrácie uplatniť nasledovné sankcie:

 • Odhlásenie do 31.5.2016: bez sankcií
 • Odhlásenie do 15.6.2016: sankčný poplatok 50% z ceny účastníckeho poplatku
 • Odhlásenie do 30.6.2016: sankčný poplatok vo výške 75% z ceny účastníckeho poplatku
 • Odhlásenie po 30.6.2016: sankčný poplatok vo výške 90% z ceny účastníckeho poplatku.

Sankčný poplatok nebude uplatnený, pokiaľ organizátor bude schopný uvoľnené miesto obsadiť náhradníkom (náhradníkmi), resp. ak takýchto náhradníkov zabezpečíte odhlasujúci sa a upovedomí o tejto skutočnosti organizátorov. V takom prípade bude zaplatený účastnícky poplatok vrátený prevodom na účet uvedený v žiadosti o zrušenie registrácie.

Ubytovanie

Hotel ponúka izby v dvoch kvalitách a cenách: "pôvodné z roku 2006" (4. poschodie) a "kompletne renovované" (1.-3. poschodie).
K dispozícii sú dvojlôžkové izby, dvojlôžkové izby s prístelkou a niekoľko rodinných apartmánov.

➤ Organizátor si vyhradzuje právo obsadzovať do pôvodných izieb prednostne viacdetné rodiny a sociálne slabších účastníkov, ktorým bude táto skutočnosť osobitne komunikovaná.

Strava

V rámci registrácie je možne zvoliť si bezlaktózovú, bezlepkovú a bezmäsitú stravu. Osobitné požiadavky na stravu poznačte do poznámky “Špeciálne požiadavky na stravu”.

Účastnícky poplatok

 • Dospelý a mládež od 12 rokov:
  • Kompletne renovované izby: 145 EUR (riadny účastnícky poplatok)
  • Pôvodné izby z roku 2006: 130 EUR
 • Deti od 6 rokov do 11,99 rokov: 80 EUR
 • Deti do 5,99 roka s nárokom na lôžko alebo prístelku: 50 EUR
 • Deti do 5,99 roka bez nároku na lôžko: zdarma

Účastnícky poplatok zahŕňa ubytovanie a stravovanie (4 dni), "konferenčné priestory a techniku", hotelovú animáciu pre deti, organizačné výdavky, papuče a župan na izbách, denný trojhodinový vstup do wellness a parkovanie.
Účastnícky poplatok nezahŕňa miestny poplatok 1 € (osoba od 15 do 62 r.) - ten sa hradí priamo na recepcii hotela.

➤ Deti do 3 rokov sa štandardne berú bez nároku na stravu a lôžko. Ak pre ne lôžko požadujete, označte to v rámci registrácie zakliknutím položky “Nárok na lôžko”.

➤ Obmedzeným počtom detských postieľok disponuje aj hotel - prípadnú požiadavku na detskú postieľku poskytnutú hotelom uveďte do poznámky “Špeciálne požiadavky na ubytovanie”.


Neskorší príchod a odchod

Ak ste pri registrácii uviedli neskorší dátum príchodu alebo odchodu, automaticky pre vás rátame na ten deň s obedom aj večerou.
Akúkoľvek inú požiadavku popíšte v poznámke “Špeciálne požiadavky na stravu” (uveďte “v deň príchodu iba večera”; “v deň odchodu iba obed” a pod.).

Neskorší príchod či skorší odchod neumožňuje znížiť účastnícky poplatok z pohľadu ubytovania, iba z pohľadu stravy. Podľa času príchodu a požadovanej stravy budú teda z účastníckeho poplatku odrátané iba príslušné stravné jednotky hotela:

 • za raňajky, ktoré sú v cene ubytovania, sa neodratúva nič
 • za obed alebo večeru sa odratúvajú nasledovné sumy:
  • Dospelý a mládež od 12 rokov: 7 EUR
  • Deti od 6 rokov do 11,99 rokov: 5 EUR
  • Deti do 5,99 roka: strava zdarma

➤ V rámci registrácie môžete uviesť, že v stredu 6.7. nepožadujete večeru.

Patrične upravená suma účastníckeho poplatku vám bude oznámená na e-mail.

Úhrada účastníckeho poplatku

Záloha: 50% z celkovej sumy účastníckeho poplatku v rámci registrácie.
Doplatok: uhraďte do 31.5.2016.

➤ Ak sa prihlasujete po 31.5.2016, uhraďte v rámci registrácie celý účastnícky poplatok. Prípadné nezrovnalosti budú doriešené na mieste.

Spôsob úhrady:

 • Prevodom / vkladom na
  • účet číslo: 262 443 1158 / 1100, Tatrabanka a.s.
  • IBAN: SK64 1100 0000 0026 2443 1158
  • názov účtu: Nové ľudstvo
  • konštantný symbol: 0558
  • variabilný symbol: použiť variabilný symbol vygenerovaný v rámci procesu registrácie
  • poznámka: Meno Priezvisko Mariapoli 2016
 • Výnimočne poštovou poukážkou na
  • adresa: Nové ľudstvo o.z., Bleduľová 62, 841 08 Bratislava
  • Pri platbe poštovou poukážkou prosíme priniesť ústrižok poštovej poukážky a predložiť ho pri registrácii po príchode na Mariapoli.

➤ V prípade špeciálnych požiadaviek na ubytovanie a stravu, neskorších príchodov a odchodov, ubytovania v pôvodných (lacnejších) izbách, či požiadavke na finančný príspevok vám bude výška upraveného účastníckeho poplatku komunikovaná mailom, spolu s informáciou o výške doplatku.