Časopis Nové mesto, č. 5-6/2016

Odišli z domova

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Dávať nám umožňuje byť / I. Mocáková, K. Jančišinová

ROZHOVOR
Určitým spôsobom pracujeme spolu / M. Fišmanová

UDALOSTI
Spoločné vyhlásenie / Mons. S. Zvolenský, Igor Rintel
Na Kubu cez Jeruzalem / P. Loriga

SVET OKOLO NÁS
Sme strážcami svojich bratov a sestier... / L. a J. Mocákovci

SPIRITUALITA
Ježiš – náš vzor / Ch. Lubichová

KULTÚRA
Počúvať brata / Redakcia Città Nuova
Moja rodina je môj poklad / K. Buganová

CIRKEV
Srdcom pre svoj ľud / A. Nicosiová

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Nádherný kvet Máriinho diela v nebi / M. Zajicová

EKUMENIZMUS
Škola ekumenizmu / J. Széles

ĽUDIA A UDALOSTI
Výročie ako príležitosť pre otvorené srdcia / K. Jančišinová

KONGRES ADHERENTOV
Byť nástrojom v Božích rukách / I. Bodnarová

ZO ŽIVOTA
Čo dokáže láska / H. Siváková

SÚČASNÉ VÝZVY
Explózia otvorených dát pre Európu / M. Hurná

SLOVO ŽIVOTA
A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi. (Zjv 21, 3)
Žite jeden s druhým v pokoji. (Mk 9, 50)

SVET MLADÝCH
Viedeň trochu inak / D. Trenklerová
Slasti a strasti Loppiana / M. Oravcová a I. Brosch

RODINA
Úžas nám otvára dušu / K. Jančišinová

PÝTATE SA
Premiestnenie hôr / A. Konečný

PRE DETI OD 3 DO 99 ROKOV
Páv kráľ / Š. Hric

Na tomto odkaze si môžete prečítať celé číslo časopisu.