Pápež František: Premieňať púšť na les

Nečakaná návšteva pápeža vo Villa Borghese v Ríme, kde sa od 22. - 24. apríla konalo stretnutie pod názvom “Mestečká zeme”, ktoré zorganizovalo Hnutie fokoláre v Ríme v spolupráci s Earth Day Italia.

Pápež František prišiel na mariapoli vo Villa Borghese v Ríme v nedeľu 24. apríla v sprievode arcibiskupa Angela Becciua z vatikánskeho Štátneho sekretariátu. Prijali ho arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu, Maria Voce, prezidentka Hnutia fokoláre a spoluprezident Jesús Morán. S radosťou a údivom ho pozdravil pestrý triapoltisícový zástup účastníkov.

„Robíte dobrú prácu, premieňate púšť na les. Púšť je škaredá, či už sa nachádza v srdci nás všetkých, v mestách, na perifériách alebo aj v chránených oblastiach. Les je plný zelene, síce neusporiadaný, ale taký je život.“
Toto sú slová pápeža Františka počas jeho neplánovanej návštevy. Bola to jedna z jeho „prekvapivých“ návštev konaných v priebehu Svätého roku milosrdenstva. Pápež František odložil pripravený text a pokračoval voľne.
Vyzval všetkých, aby „brali život, ako prichádza – ako futbalový brankár….Nemajte strach z konfliktu, ktorý v sebe obsahuje riziko i príležitosť. Poznávať je riziko pre mňa i pre osobu, ku ktorej prichádzam. Nikdy, nikdy sa nesmieme odvrátiť, aby sme niekoho nevideli. Rizík je potrebné sa chopiť, vziať ich do rúk. Máme sa zbližovať! A pokračuje: „Ísť a stierať slzy, aby sa druhý mohol usmievať. Tak budem prechádzať z púšte do života – a potom úsmev…Sledujte tváre ľudí na ulici: každý je uzavretý do seba, chýba úsmev, chýba nežnosť a priateľstvo medzi ľuďmi. Kde nie je priateľstvo, tam je nenávisť a vojna. Prežívame ,rozkúskovanú, tretiu svetovú vojnu.“
Pápež ďalej hovorí: „Priateľstvo medzi ľuďmi sa získava nezištnosťou. Tejto múdrosti sa učíme športom, umením, radosťou z toho, že sme spolu, vzájomným zblížením. Nezištnosť je slovo, na ktoré nesmieme zabudnúť v tomto svete, kde sa zdá, že keď nezaplatíš, tak nemôžeš žiť. Nezištnosť je kľúčovým slovom preto, aby sa táto púšť stávala lesom. A tiež odpustenie, protože odpustením sa zaháňa zášť a nenávisť.“ A končí slovami: „Ako sa to robí? S vedomím toho, že všetci si máme čo odpúšťať. Pracovať spoločne a rešpektovať sa. Potom uzrieme zázrak púšte premenenej na les.

Pápeža pozdravili tiež obaja zodpovední za fokoláre v Ríme, predseda združenia Earth Day Italia i niektorí z prítomných. Svätý otec František si vypočul svedectvá o hodnote solidarity s tými najchudobnejšími, s väzňami a o boji proti hazardným hrám. Rôznym spôsobom zaznievali viachlasné svedectvá na tému „spoločne vytvárať mesto životom“ – čo je zvlášť aktuálne v Ríme, v meste sužovanom množstvom problémov.
Pred záverečným pozdravom daroval jeden chlapec Františkovi „Kocku zeme“, hraciu kocku, ktorá učí mladých princípy ochrany stvorenia.
Hudobná skupina Gen Verde, ktorá na mariapoli predstavila svoj program, sprevádzala toto nezabudnuteľné stretnutie niekoľkými piesňami.
Na záver pápež František vyzval všetkých pomodliť sa z celého srdca:
„Pane, my vieme, že všetci sme tvojimi deťmi a že všetci sme bratmi. Vieme, že každý z nás má poslanie, aby robil niečo pre zlepšenie sveta, aby bratia a sestry trpeli menej, aby matka zem bola chránená, aby mnoho ľudí našlo prácu a tak znova našli svoju dôstojnosť. My všetci, tvoje deti, ťa prosíme, aby si nás požehnal.“

Prevzaté z : www.focolare.org