Časopis Nové mesto, č. 3-4/2016

Hľadanie manželskej jednoty

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Veľká noc v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva / M. Uher

ROZHOVOR
Rozhovor s Romanom Prodim / M. Zanzucchi

UDALOSTI
Pripravuje sa stretnutie Mníchov 2016 / G. Ballwegová

SVET OKOLO NÁS
Sila Ideálu nepozná hranice / M. Zajicová
Zapálil vo mne Božiu iskru / Valerij

SPIRITUALITA
Jednota – božské slovo / Ch. Lubichová

KULTÚRA
Košická Kalvária / K. Buganová

SVÄTÝ ROK
Iba tak, Božie milosrdenstvo / J. Jurko

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Veľká radosť v nebi / M. Grumová
Silvana odovzdala štafetu

PEDAGOGIKA
Ak sa nahnevám...! / S. Fornarová

ZO ŽIVOTA
V službe snúbencom / Mária a Kornel
Pevný bod / A. G.
Odpustenie / Elena

SLOVO ŽIVOTA
Prišlo k vám Božie kráľovstvo (Lk 11, 20)
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. (Mt 25, 40)

SVET MLADÝCH
Hod (ˇ) mincou / I. Brosch
Z denníka bývalej aupairky / A. Ággová

RODINA
Hľadanie jednoty medzi manželmi / Katarína a Vladimír
Program pre manželov v ťažkostiach / www.rodinkovo.sk

PÝTATE SA
Ako milovať bratov, keď nevládzem ísť ďalej? / A. Ferrari
Čo si želajú rodičia / E. Aceti

RELAX
Aj kamene myslia / V. Sedini

Na tomto odkaze si môžete prečítať celé číslo časopisu.