Chiara Lubich: "Ako by si bol jeho matkou"

(…) “Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň”(Ján 8,7). Ježiš to povedal tým, ktorí chceli ukameňovať cudzoložnicu. Ústredným bodom Ježišových prikázaní je skutočne vždy láska. Preto nechce, aby sme my kresťania odsudzovali: “Nesúďte”, napomínal, a prehlásil: “Blahoslavení milosrdní”. Ježiš chce milosrdenstvo. Zdá sa však, že z jeho slov by sa dalo dedukovať, že niekto môže hodiť kameň: kto je bez hriechu.

Isteže nejde o nás, o nikoho z nás, pretože sme hriešni. Ale existuje jedno stvorenie bez hriechu. Vieme: je to Matka Božia. Mohla by však Mária hodiť kameň do niekoho, kto urobil chybu? A snáď to niekedy vo svojom živote urobila? Poznáme našu Mamu. Vieme, čo hovorí Písmo, čo nám odovzdáva Tradícia, ako ju vníma ľud Boží. Mária je láskou ku všetkým ľuďom, je milosrdenstvom, je orodovnicou tých najbiednejších. Je to ona, ku ktorej sa utieka a stále sa utiekalo nekonečné množstvo kresťanov, keď sa zdalo, že spravodlivosť Božia zasiahne.

Mária nehádže kamene. Naopak, po Ježišovi, nikto tak ako ona, nerozlieva lásku. Rozlieva lásku. Prečo? Pretože je Matkou. Matka nevie iné, ako milovať. Láska matky je typická: miluje vlastné deti ako seba, pretože niečo z nej je skutočne v jej deťoch. (…) (…)My tiež môžeme nájsť niečo zo seba v tých druhých. Musíme vidieť Ježiša v sebe i v našich bratoch. A teda ako sa budeme správať? Pred každým blížnym: doma, v práci, na ulici, ľuďmi, s ktorými sa rozprávame, s ktorými telefonujeme, pre ktorých pracujeme, pred každým si počas týchto 15 dní jednoducho pripomeňme: musím sa správať, akoby som bol jeho matkou. A tak aj konať. Matka slúži. Slúži stále. Matka prepáči, vždy prepáči. Matka dúfa, dúfa stále. “Ako by som bol jeho matkou”: táto myšlienka nech v nás kraľuje po tieto dni. Je našou úlohou, aby sme si boli istí, že nehádžeme kamene a môžeme byť pre všetkých prítomnosťou Márie na zemi.

Chiara Lubich, Rocca di Papa, 3. marec 1983

Audiozáznam v taliančine

Zdroj: Centrum Chiara Lubich

Prevzaté z www.focolare.org