Medzinárodné stretnutie mladých

Určite ste sa už dozvedeli o svetovom stretnutí mládeže na Slovensku, ktoré spoločne organizujú všetky mládežnícke skupiny Hnutia fokoláre.

Už dva krát sme sa stretli mladí z farností a diecéz (2014 Benevento - 220 účastníkov, 2015 Trident - 270 účastníkov), ktorých túžbou je zažiť intenzívnu Ježišovu duchovnú prítomnosť všade, kde sú, a prispieť tak k realizácii Ježišovho testamentu aby všetci boli jedno. Mladí, ktorí tam boli - ako to hovoria oni sami - zostali zmenení a hlboko poznačení touto skúsenosťou.

Tento krát sa toto stretnutie uskutoční u nás na Slovensku: v Nízkych Tatrách v Jasnej od 31.7. večer do 5.8.2016, čiže hneď po stretnutí s pápežom v Krakove, a je otvorené všetkým mladým.

Pred Vianocami sme s mladými navštívili dva ročníky Bratislavskej animátorskej školy a kňazské semináre na Spiši, v Prešove, Košiciach a Banskej Bystrici, kde sme im rozpovedali naše skúsenosti z predchádzajúcich dvoch ročníkov a pozvali sme ich medzi nás do Jasnej. V týchto dňoch sa chystáme do kňazských seminárov v Nitre a Bratislave.

V programe stretnutia Jasná 2016 máme výmeny skúseností, workshopy na rôzne témy, hry z celého sveta, výlety a samozrejme duchovné zamyslenia a prehĺbenie slov pápeža Františka a Chiary Lubichovej pre dnešný svet.

Prihlásiť sa je možné na:
http://goo.gl/forms/gi1aByZIwG