Prežívať Vianoce spoločne

Spravodlivosť, solidarita, striedmosť sú slová, ktoré môžu charakterizovať naše Vianoce: to je prianie Marie Voce.

«Prajem všetkým Vianoce vzájomného zdieľania, majúc na pamäti slová pápeža Františka: spravodlivosť, solidarita a striedmosť.

Spravodlivosť: teda hľadieť na toho, kto trpí, komu chýba to najnutnejšie, nie ako na sociálnu kategóriu, ktorej chceme pomôcť, ale ako na bratov, ktorých chceme milovať.

Solidarita: nebáť sa otvoriť srdce, vrecká, peňaženky, aby sme žili ako jedna rodina.

Striedmosť: neničiť to, čo má byť k dispozícii všetkým, počnúc krásnymi vecami stvorenia.

Dúfam, mám nádej v milosť Vianoc!

Je to čas milosrdenstva, ktorý môžu prežívať všetci. Boh nám verí a vkladá do srdca každého iskru svojej lásky. Vtedy Vianoce môžu byť krásnymi pre všetkých: budú krásne, ak budú Vianocami lásky.»

Maria Voce

Prevzaté z www.focolare.org