Bolo mi dané milosrdenstvo

Pár dní po otvorení Roka milosrdenstva predkladáme myšlienku luteránskeho teológa Dietricha Bonhoeffera (1906 – 1945). Objav milosrdenstva ako bezplatného daru Boha človeku.

V čase, keď vypukla druhá svetová vojna sa Bonhoeffer nachádza v Spojených štátoch. Bol medzi prvými, ktorí kritizovali politiku Tretej ríše.

Vracia sa do vlasti, aby trpel so svojimi ľudom, aj keď si bol vedomý rizika, ktorému čelí, nakoľko mal slobodného ducha a silný zmysel pre spravodlivosť. Teológ a luteránsky pastor, odsúdený pre svoj opozičný postoj k nacistickému režimu, zomiera v koncentračnom tábore vo Flossenburgu 9. apríla 1945. Pripomíname si ho touto krátkou myšlienkou o milosrdenstve, publikovanou v knihe: “Krehkosť zla, zbierka nevydaných spisov”.

«Kresťanská komunita spieva každý deň: “Bolo mi dané milosrdenstvo”. Mal som tento dar, aj keď som Bohu zatvoril svoje srdce; keď som sa vydal na cestu hriechu; keď som miloval svoje viny viac ako jeho; keď som sa stretol s biedou a utrpením za to, čo som vykonal; keď som zablúdil a nenašiel som cestu späť.

Vtedy mi vyšlo v ústrety slovo Pána. A pochopil som: on ma miluje. Ježiš ma našiel: bol mi nablízku, iba on. Utešil ma, odpustil všetky moje omyly a neobvinil ma zo zla. Keď som bol jeho nepriateľom a nezachovával som jeho prikázania, správal sa ku mne ako k priateľovi. Keď som mu ublížil, odplatil sa mi iba dobrom.

Neodsúdil ma pre moje zlé skutky, ale ma hľadal vytrvalo a bez nevraživosti. Trpel a zomrel za mňa. Všetko pre mňa zniesol. Zvíťazil nado mnou. Otec našiel svojho syna. Keď zanôtime ten spev, myslime na všetky tieto veci. Veľmi sa snažím pochopiť, prečo ma Pán tak miluje, prečo som mu tak drahý. Neviem pochopiť, ako sa mu podarilo zvíťaziť nad mojím srdcom svojou láskou, môžem iba povedať: ”Bolo mi dané milosrdenstvo” ».

Dietrich Bonhoeffer, Krehkosť zla, zbierka nevydaných spisov (Piemme, 2015).
Prevzaté z www.focolare.org