Časopis Nové mesto, č. 1-2/2016

Očami milosrdenstva

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Začiatok nového roka / M. Uher

CIRKEV
O reforme manželského procesného práva / P. Holec, Z. Dufincová

UDALOSTI
Ponúknuť svetu kultúru jednoty v rozmanitosti / www.focolare.org
Cesta k jednote podľa pápeža Františka / A. Molè

SVET OKOLO NÁS
Etické aspekty starostlivosti o človeka v starobe / J. Trizuljaková

SPIRITUALITA
Jednota – základ, prostriedok, cieľ / Ch. Lubichová

EKUMENIZMUS
Obrátenie srdca a rozumu / Neue Stadt, október 2015

ZASVÄTENÝ ŽIVOT
Žijem zázrakom / A. Molè

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Verný a kreatívny žiak charizmy / www.focolare.org

PEDAGOGIKA
Si pre mňa dôležitý / M. Dostalová

ZO ŽIVOTA
Taxikár na hore Tábor / Mirek, Poľsko
Služba bratovi / Gitka
Buďte ako deti / Andrea

SLOVO ŽIVOTA
Povolaní, aby ste zvestovali slávne skutky Pánove. (Porov. 1 Pt 2, 9)
Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť. (Iz 66, 13)

SVET MLADÝCH
Milosrdný rok / P. Danko
Čas mi lezie na nervy alebo „Teraz“ je iba jedno / M. Oravcová
Benefičný koncert pre Sýriu / E. Becottová

KULTÚRA
Mosty v Európe / C. Panero
Pán ma viedol / J. Janok

PÝTATE SA
Očisťujúca sila ľútosti / J. Daško
Darovať sa Bohu / F. Chatel

RELAX
Aj kamene myslia / V. Sedini

Na tomto odkaze si môžete prečítať celé číslo časopisu.