V očakávaní Vianoc

Advent nás privádza k odzbrojujúcemu tajomstvu Boha, ktorý vsadil seba do hry pre každého z nás. Úvaha Pasquale Foresiho (1929 – 2015), prvého fokolarína kňaza a spoluprezidenta Hnutia fokoláre.

”Na to, čo sa udialo v Nazarete v okamihu, v ktorom anjel oznámil Presvätej Panne , že Slovo sa stane telom, máme častokrát sklon – podľa vyjadrení, ktoré používame – vytvárať si nepresný názor. S naším čisto ľudským pohľadom vidíme Boha ďaleko, vysoko, na nebesiach, ktorý posiela svojho Syna na odľahlé miesto preto, aby sa stal človekom.

Nie je tomu tak. Boh je všade, je na nebi, je na zemi a na každom mieste. Preto bol Boh v izbičke Panny v Nazarete, keď sa jej zjavil anjel. Bol však nekonečne vzdialený od stvorení kvôli priepasti hriechu a ich prirodzenej malosti.

V okamihu, v ktorom Panna vyslovila svoje fiat, v jej prečistom lone sa Boh zasnúbil s ľudskou prirodzenosťou, zasnúbil sa so stvorením, čím vykonal akt nepredstaviteľného priblíženia sa božskosti a vesmíru.

Odvtedy je on medzi nami.

Tá nekonečná vzdialenosť, ktorú si vytvorila naša predstava, že takmer postavila Boha ďaleko od nás, na nebesia, je zrušená: on je na zemi, je naším spoluobčanom.”

Pasquale Foresi, Teológia spoločenskosti, Cittá Nuova 1963, str. 66