Slovo života - December 2015

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“

Tieto slová sú adresované mne. Pán príde a ja mám byť pripravený prijať ho. Každý deň ho prosím: „Príď, Pane Ježišu.“ A on odpovedá: „Áno, prídem čoskoro“ (porov. Zjv 22, 17, 20). Stojí pri dverách a klope, pýta sa vojsť do domu (porov. Zjv 3, 20). Nemôžem ho nechať vonku pred domom.
Výzva prijať prichádzajúceho Pána je od Jána Krstiteľa. Obracal sa s ňou na Židov, svojich súčasníkov. Požadoval od nich vyznanie hriechov a obrátenie, zmenu života. Ján si bol istý, že Mesiášov príchod je veľmi blízko. No ľud, čo stáročia očakával Mesiáša, vypočuje jeho slová, spozná ho a bude ho nasledovať? Ján vedel, že jeho prijatie vyžaduje prípravu, preto tá naliehavá výzva:

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“

Tieto slová sú adresované mne, pretože Ježišov príchod pokračuje deň čo deň. Každý deň klope na moje dvere a aj pre mňa, rovnako ako pre Židov v časoch Jána Krstiteľa, nie je jednoduché spoznať ho. Vtedy, na rozdiel od všeobecného očakávania, sa predstavil ako skromný tesár pochádzajúci z neznámej dediny Nazaret. Dnes sa objavuje v podobe emigranta, nezamestnaného či zamestnávateľa, spolužiačky, príbuzných, a tiež v ľuďoch, v ktorých sa nie vždy zračí Pánova tvár vo svojom plnom jase, často sa zdá skôr ukrytá. Jeho jemný hlas ma nabáda odpúšťať, ponúknuť dôveru a priateľstvo a nestotožňovať sa s postupmi, ktoré sú v rozpore s evanjeliom, neraz však nad ním prevládnu iné hlasy zvádzajúce k zášti, vlastnému prospechu a korupcii.
Preto to podobenstvo o krivolakých a neschodných cestách, ktoré pripomínajú prekážky brániace príchodu Boha do nášho každodenného života. Nemalo by zmysel vymenúvať úbohosti, egoizmus a hriechy, čo prebývajú v našom srdci a spôsobujú, že nevidíme jeho prítomnosť a nepočujeme jeho hlas. Každý z nás, ak je úprimný, vie, aké prekážky mu bránia stretnúť sa s Ježišom, s jeho slovom a s osobami, s ktorými sa on stotožňuje. Takže preto je dnes výzva v Slove života adresovaná práve mne:

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“

Poopraviť si ten-ktorý názor, ktorým by som už druhého odsúdil a viac s ním neprehovoril. Namiesto toho sa usilujme ho pochopiť, milovať a byť mu k dispozícii. Zmeniť mylné správanie, ktoré ma vedie k zrade priateľstva, k násilníctvu a obchádzaniu občianskych zákonov. Namiesto toho sa zmeňme a buďme pripravení pre záchranu vzťahov zniesť aj neprávosť a ísť na trh s vlastnou kožou, len aby sa v našom okolí šírilo bratstvo.
Tento mesiac sa nám predkladá rázne a silné slovo. Je to však aj slovo, ktoré oslobodzuje a môže zmeniť môj život, môže ma otvoriť pre stretnutie s Ježišom tak, že bude žiť vo mne, a potom už vo mne bude konať a milovať on.
Toto slovo, ak ho žijeme, dokáže ešte omnoho viac: môže priviesť Ježiša medzi nás do kresťanského spoločenstva, do rodiny a skupín, kde pôsobíme. Ján sa s ním obracia na všetok ľud: a Boh „prebýval medzi nami“ (porov. Jn 1, 14), medzi svojím ľudom.
Snažme sa preto a pomáhajme si navzájom povyrovnávať chodníky našich vzťahov, odstrániť nezrovnalosti, ktoré sa môžu medzi nami vyskytovať, a buďme milosrdní, ako nás k tomu vyzýva aj tento Svätý rok. Spoločne sa takto staneme domovom a rodinou schopnou prijať Boha.
Blížia sa Vianoce: Ježiš nájde otvorenú cestu a bude môcť zostať medzi nami.

Fabio Ciardi