Paríž: nová zodpovednosť pre tvorcov pokoja

Vyhlásenie Márie Voceovej, prezidentky Hnutia fokoláre, vydané po nedávnych teroristických útokoch.

«Tvárou v tvár dramatickým udalostiam včerajšieho večera, ktoré sa pripájajú k mnohým ďalším odohrávajúcim sa v iných oblastiach sveta, sme zarmútení spolu so všetkými osobami zasiahnutými týmito útokmi a tiež s tými, ktorí veria, že jednota ľudskej rodiny je možná.

Popri zdesení a rozhodnom odsúdení podobných činov proti ľudskému životu sa vynára aj naliehavá otázka: Urobili sme všetko, čo bolo možné a podnikli sme každý krok, aby sme vytvorili tie potrebné podmienky v našej spoločnosti, ako sú intenzívnejšia podpora rovnoprávnosti, viac solidarity a hlbšie spoločenstvo dobier, v ktorých násilie a teroristické činy strácajú možnosť mať akékoľvek slovo?

Dívajúc sa na obraz dnešného sveta, ktorý sa zdá byť zvrátený, je zrejmé, že existuje viacero odpovedí. Avšak je tiež evidentné, že ani neutíchajúce odozvy na násilie nedonútia ustúpiť tých, ktorí chcú zničiť živú silu národov a ich úsilie spolunažívať v mieri.

Presvedčenie, že svet môže kráčať v ústrety jednote a prekonať konflikty i hrubú silu zbraní, ostáva živé v mysli a konaní tých, ktorí nosia v srdci lásku ku každému človeku a budúcnosť ľudskej rodiny, a ktorí chcú toto presvedčenie realizovať prostredníctvom politickej činnosti, ekonomických nástrojov a právnych predpisov.

Hnutie fokoláre, zatiaľ čo plače s plačúcimi, neprestáva veriť v cestu dialógu, prijatia a rešpektu voči druhému, nech ním je človek akéhokoľvek pôvodu, náboženského vyznania či etnickej príslušnosti. Preto, spolu so zodpovednými za rôzne oblasti spoločenského života, ktorí sa aj napriek osobnému risku zasadzujú za mier, členovia Hnutia fokoláre obnovujú svoj záväzok zintenzívniť a znásobiť činy a gestá zmierenia, rozšíriť priestor pre dialóg a spoločenstvo, vytvárať početné príležitosti na stretnutie a zdieľanie vo všetkých sférach a na všetkých úrovniach, aby objali výkrik ľudstva a pretvorili ho na novú nádej.“

14. november 2015