Ponúknuť svetu kultúru jednoty v rozmanitosti

Carihradský ekumenický patriarcha Bartolomej I. prevzal 26. októbra 2015 v Loppiane (Taliansko) čestný doktorát z kultúry jednoty, ktorý prvý krát udeľoval Univerzitný inštitút Sophia. Arcibiskup z Florencie pri tejto príležitosti obdržal list od pápeža Františka.

Na slávnostnom udeľovaní čestného doktorátu z kultúry jednoty Jeho svätosti Bartolomeovi I. sa zišlo v auditóriu citadely Hnutia fokoláre v Loppiane, a zároveň v sídle Univerzitného inštitútu Sophia, asi 1400 osôb, vrátane delegácií z najrôznejších krajín Európy a Blízkeho východu a tiež zástupcov rôznych cirkví (pravoslávnej, koptskej, anglikánskej, luteránskej, reformovanej, Valdenskej, adventistickej a rímokatolíckej).

Patriarcha Bartolomej zahájil svoj príspevok slovami: "S hlbokým dojatím prijímame túto poctu, ktorá patrí celej našej mučeníckej cirkvi v Konštantinopole, ekumenickému patriarchátu, ktorý s láskou predsedá zboru všetkých svätých ortodoxných cirkví. Táto pocta je o to väčšia, že nám pri tejto príležitosti poslal náš milovaný brat, rímsky biskup a pápež František, svoj pozdrav. Zo srdca mu ďakujeme.“ Reagoval tým na posolstvo pápeža Františka, ktoré prečítal kardinál Giuseppe Betori, arcibiskup z Florencie. Pápež v ňom pripomína "milovaného brata Bartolomea" a raduje sa z tejto udalosti, ktorá "okrem toho, že je právom ocenením jeho snahy o šírenie kultúry jednoty, pozitívne prispieva k spoločnej ceste našich cirkví k plnej a viditeľnej jednote, ku ktorej odhodlane a vytrvalo smerujeme ". Univerzitnému inštitútu Sophia Svätý Otec želá, aby "bol v súlade s charizmou Hnutia fokoláre a v otvorenosti k pôsobeniu Ducha naďalej miestom stretávania a dialógu medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami".

Maria Voce, prezidentka Hnutia fokoláre, vo svojom príspevku vyzdvihuje, ako patriarchova "starostlivosť o sesterské cirkvi spolu s drahocennou teologicko-duchovnou tradíciou kresťanského východu a úsilím o pan-ortodoxnú synodu i jeho opakované stretnutia s pápežmi v minulých desaťročiach, vytvárajú stále hustejšiu sieť vzťahov, ktoré vysvetľujú výslovné uistenie zo strany pápeža Františka o hlbokom vzájomnom priateľstve a spoločných záujmoch“. A dodala: „Dialóg je našou spoločnou prioritou.“

Patriarcha Bartolomej pri tejto príležitosti ponúkol lectio magistralis o širokom horizonte, do ktorého vstupuje v perspektíve jednoty v rozmanitosti, ktorá je mu tak drahá. "Charizma jednoty sa v rozmanitosti netriešti, pretože je posväcovaná a oživovaná trojičným vzťahom, do ktorého je ponorená. Rozmanitosť nie je protikladnosť, ale je to využitie spásy vykonanej v božsko-ľudskom vzťahu dvoch prirodzeností, jednotných, ale nezmiešaných. Vnímať princíp rozmanitosti ako bohatstva sa stáva možnosťou, ako si porozumieť v Kristovi. Pohľad, ktorý musíme ponúknuť svetu, aby uveril a bol spasený, je vytváranie kultúry jednoty v rozmanitosti“, povedal patriarcha okrem iného vo svojej prednáške.