Časopis Nové mesto, č. 11-12/2015

Filadelfia - Svetové stretnutie rodín

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Strach a svit hviezdy / M. Uher

CIRKEV
Láska je naším poslaním – rodina plná života / C. a K. Jančišinovci

UDALOSTI
Otvorme svoje hranice / www.unitedworldproject.org
Otvárať moje a naše hranice / S. Lencz

SVET OKOLO NÁS
Nemám strach / A. Molè

SPIRITUALITA
Vyjsť z vlastnej ohrady / Ch. Lubichová

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Medzi víziou a konkrétnosťou / M. Zanzucchi
Takto si na dona Foresiho spomínajú prví fokolaríni / A. Molè

RODINA
Periféria alebo kus „raja“ / L. a J. Mocákovci

BIG BAND
Vianočná básnička
Hanbil som sa, ale potom...

SLOVO ŽIVOTA
Aby všetci boli jedno
(Jn 17, 21)

Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!
(Mk 1, 3)

SVET MLADÝCH
Aj dnes... tak ako včera / E. Holišová a N. Rácovál
Učiť sa v horúcom lete / L. Pčolinská

Výlet / Mária a Pavol
Prchavosť života / Andrea
Bezdomovec – môj brat / T. Lenczová

KULTÚRA
Prešovská konkatedrála slávi päťstoročnicu / D. Petranská

PÝTATE SA
Horieť, ale nevyhorieť / F. Diblíková.

LISTÁREŇ
Veľká výzva pre našu spiritualitu / K. Pollák
Ad:: Vynachádzať pokoj / K. Pollák