Doma je doma – o Hnutí fokoláre v Tv Lux

Spoločenstvo, komunita, jednota: slová, ktoré Ježiš opakuje dnes. Komunitárna spiritualita je potreba, ktorá vychádza z Druhého vatikánskeho koncilu a ktorú neustále zdôrazňovali pápeži Ján Pavol II. a Benedikt XVI. A práve jednota je charakteristikou spirituality Hnutia fokoláre.

Ide o jednotu, ktorá zviditeľňuje Zmŕtvychvstalého na tých miestach, kde každý žije: v rodinách, v mestských štvrtiach, v továrňach, v parlamentoch. Viac o Hnutí fokoláre sa dozviete zo záznamu z relácie Doma je doma v Tv Lux Hnutie fokoláre – Aby všetci boli jedno.