Pasquale Foresi: Ako žiť pokoru

Je považovaný za spoluzakladateľa Hnutia Fokoláre a pripomíname si ho 2 mesiace po jeho smrti niekoľkými slovami, ktoré povedal o jednej z čností - pokore.

Pasquale Foresi veľa krát prezentoval teológiu charizmy Chiary Lubichovej v jej sociálnom a duchovnom rozmere, pričom dôrazne podčiarkol túto novinku či už v oblasti konkrétneho života ako aj myslenia.

Obdobie od roku 1990 do 1998 bolo pre neho obzvlášť intenzívne, keď pri mnohých príležitostiach odpovedal na početné otázky, ktoré mu dávali členovia Hnutia fokoláre rôznych povolaní, kultúrneho a geografického zázemia. Počas jedného z takýchto stretnutí odpovedal na radu ako žiť pokoru.

V minulosti si pri mnohých príležitostiach hovoril alebo písal o pokore. Poraď nám, ako by sme ju mali žiť?

Žiť pokoru znamená jednoducho prijať sa takí, akí sme. A všetci sme hriešni. Ak niekto tvrdí: „Ja nie som hriešny“, klame. Preto pokorní môžeme byť stále.

Považujem za veľmi múdru schému od sv. Benedikta, ktorá mne osobne ju pomohla žiť. Mohli by sme ju synteticky vyjadriť nasledovne.

Prvým krokom je byť pokorný a prijať všetky poníženia a umŕtvovania. Napríklad v zamestnaní, na tvojom pracovisku, niekto o tebe zle rozpráva, alebo s niekým iným môže dôjsť k nedorozumeniu, dokonca k vyslovenému ohováraniu. Tieto ťažkosti a nepríjemnosti treba vedieť prijať.

Druhým krokom je milovať tieto poníženia a to je niečo viacej než len ich prijať. Platí to najmä vtedy, keď sme za druhých dali život a v komunitách sa zrodia obvinenia, posudzovania a to práve od tých ľudí, pre ktorých sme veľa urobili. Často je v tejto kritike aj niečo pravdivé, i keď je prehnaná. Milovať poníženie je veľmi ťažké, ale je to veľmi dôležité pre náš rast vo vzťahu s Bohom.

Tretím krokom je dávať poníženiu prednosť. Teda nielen ho milovať, ale tešiť sa z neho. Tak ako keď niekto o tebe zle hovorí a ty na to povieš: „Je to Božia milosť, ktorú mi v tejto chvíli dáva Boh... ». Toto je najvyšší stupeň, ktorý sa všetci musíme snažiť dosiahnuť, lebo nás stavia do tej pokory, ktorá nás veľmi priblíži k Ježišovi a Márii.

Samozrejme, že ohovárania, ak je to možné, treba objasniť, avšak stále s potrebným odstupom a žitím podľa evanjelia, v ktorom sa napríklad hovorí: «Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.»

Pasquale Foresi – COLLOQUI (ROZHOVORY), otázky a odpovede zo spirituality jednoty, Città Nuova Editrice, Rím 2009, str. 64.

Prevzaté z www.focolare.org