Časopis Nové mesto, č. 9-10/2015

Škola sa opäť začína

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Už ma (ne)baví... / M. Uher

CIRKEV
Tri „e“ v encyklike Laudato si´ / I. Gazda

UDALOSTI
Miluj cirkev blížneho ako svoju / A Konečný
Mariapoli – miesto stretnutia / M. Oravcová

SVET OKOLO NÁS
Je to Ježiš, ktorý robí zázraky / M. Zajicová

SPIRITUALITA
Božská pokladnica / Ch. Lubichová

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Graziella De Luca – oheň Božskej lásky / www.focolare.org
Graziella De Luca – tak ako som ju poznala / Z. Kuchárska

RODINA
V láske a obetavosti išla do krajnosti / Ľ. Števicová

BIG BAND
Domáca úloha
Hanbil som sa, ale potom...

SLOVO ŽIVOTA
Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! (Mk 12, 31)
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci,ak sa budete navzájom milovať (Jn 12, 35)

ZO ŽIVOTA
Nový kamarát / Dorota
Spolužiak / Sára
Hra, gender a zodpovednosť / A. Nicosia

PSYCHOLÓGIA
Nástup detí do školy a školská zrelosť / M. Mikula

VEDA
Prekvapenie na ceste poznania evolúcie človeka / J. Klembara

KULTÚRA
Po stopách svätého Pavla / T. Tkáčová

PÝTATE SA
Pravá a príťažlivá hodnota je láska / M. Z., K. Pollák

TEENS
Bez mobilu / Klára

LISTÁREŇ
Zo života na Mariapoli
Ad:: Vynachádzať pokoj / K. Pollák