AJ DNES... AKO VČERA

Od 2. do 7. augusta sa konalo medzinárodné stretnutie mladých angažovaných vo farnostiach a diecézach.

Ako minulý rok tak aj tento krát sa v prvých augustových dňoch skupina mladých z farnosti sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici, spolu s 2 mladými z Chmeľovca, vydala za objavovaním nových poznatkov, skúseností a zážitkov, ktoré sa spájajú s Bohom a s ľuďmi, ktorí sa snažia žiť podľa evanjelia. Po dlhej ceste nás očaril pohľad na miesto nášho pobytu - Centrum Chiary Lubichovej, ktoré sa nachádza nad mestom Trident v krásnom horskom prostredí. Úsmev na tvári nám vyčaril aj pohľad na priateľov, s ktorými sme sa mohli po dlhom roku opäť stretnúť. Denne sme mali bohatý program vo forme prednášok a spoločných aktivít ako boli hry, výlety či spoločné zdieľanie v skupinkách. Zdieľanie bolo zaujímavé a inšpiratívne, pretože každý člen skupiny mohol slobodne vyjadriť svoje pocity a názory, mohli sme diskutovať o rôznych témach a v rôznych jazykoch. Všetci sme mali príležitosť zoznámiť sa s mladými z 19 krajín a 4 rôznych kontinentov. Bolo nás 240 a ani pri takom vysokom počte nebola núdza o ohľaduplnosť a vzájomnú pomoc.

Tak ako minulý rok, aj teraz si odnášame nielen nové priateľstvá, ale veľa nových vedomostí, ktoré nám sprostredkovali zaujímaví ľudia na prednáškach o živote Chiary Lubichovej, či o pápežskej encyklike Laudato si‘, ale nechýbala ani téma týkajúca sa manželstva a vzájomného citového porozumenia medzi mužom a ženou, či dokonca veľmi citlivá téma týkajúca sa utečencov, ktorí hľadajú lepšie miesto pre život. Súčasťou prednášok boli svedectvá ľudí, ktorí sa s Chiarou priamo stretli a mohli nám viac priblížiť myšlienky z jej života, ktorými inšpirovala toľkých ľudí. Svojimi svedectvami program obohatili aj ľudia, ktorí hovorili o svojom obrátení, o radikálnej zmene svojho predchádzajúceho spôsobu života.

Keď nastal čas odchodu a lúčenia, nejednému z nás sa zaleskla slza v oku od ľútosti, že až o rok sa znovu stretneme pri takejto milej príležitosti. Mnohí nás ale uistili, že sa tešia na budúci rok a že určite prídu, lebo po Svetových dňoch mládeže 2016 a stretnutí so Svätým Otcom Františkom v poľskom Krakove, bude toto stretnutie u nás na Slovensku, v Jasnej v Nízkych Tatrách od 31. júla večer do 5. augusta 2016.

Mgr. Eva Holišová a Nicol Rácová

Stretnutie mládeže angažovanej vo farnostiach a diecézach - Jasná 2016
31.7. – 5.8.2016

Ak túžiš prispieť v tvojej farnosti k realizácii Ježišovho sna „aby všetci boli jedno“, nečakaj! Pridaj sa k nám a príď sa na to pripraviť! Prihlásiť sa môžeš tu a hneď: ehkarotka@gmail.com, nicol.racova@gmail.com

Celý článok si môžete prečítať v časopise Nové Mesto 11-12/2015