Časopis Nové mesto, č. 5-6/2015

Deti sú bohatstvom pre ľudstvo aj pre Cirkev

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Aby sme boli ako deti / M. Uher

UDALOSTI
Chiara Lubichová: jednota a politika / www.focolare.org
Bratstvo na ceste / M. Hučková
Nasadenie za mier / www.focolare.org

SPIRITUALITA
Drevený oltárik / Ch. Lubichová

CIRKEV
Stopa Kristovho kňaza / A. Konečný

SVET MLADÝCH
Kúsok po kúsku / M. Oravcová

RODINA
Žiť spolu / Text zverejnený na internetovej stránke Vatikánskeho rozhlasu

BIG BAND
Náš kamarát Peter

SLOVO ŽIVOTA
Ale Boh bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom (Ef 2,4 – 5)
Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno (Lk 10, 41 – 42)

ZO ŽIVOTA
Jeden obraz a tri pohľady naň / Marta
Jedno koleno a dva pohľady naň / Marta
Kto ťa potrebuje / Janka
Ako nasýtené dieťa v matkinom lone / K. Böhmová

PSYCHOLÓGIA
Päť meditácií o láske / K. Pollák

SVET OKOLO NÁS
Asistovaná reprodukcia – liečba neplodnosti alebo jej obchádzanie? / J. Trizuljaková

PÝTATE SA
Deti a virtuálny svet techniky / M. a K. Broschovci

ZELENÉ STRÁNKY
Farebná krása opálov / S. Levendovský

LISTÁREŇ
Celkom nový, originálny pohľad... / T. Lenczová
Milovať v blížnom Ježiša / Vlado Z.
S Pánom nič nie je pochmúrne / P. Böhm ml.