2% pre Občianske združenie Nové ľudstvo

Milí priatelia, tak ako po minulé roky, tak aj tento rok je možnosť podporiť naše aktivity venovaním 2% resp. 3%

Dovoľujeme si vás osloviť opäť po roku o podporu našich aktivít.

Vaše 2 % (3%) z daní pre Občianske združenie Nové ľudstvo pomôžu podporiť podujatia, ktoré organizujeme v spolupráci s Hnutím fokoláre.
V uplynulom roku sme z finančných príspevkov, ktoré boli poukázané na účet nášho občianskeho združenia mohli podporiť:
- celosvetove stretnutie pre mladých HOMBRE MUNDO
- stretnutie gen v Ríme
- Stretnutie animátorov detí a mládeže
- Stretnutia komunít

Ďakujeme vám, za vašu pomoc a podporu v minulom roku!

Údaje na poukázanie 2 %:

Občianske združenie NOVÉ ĽUDSTVO
Bleduľová 62
841 08 Bratislava
Forma: občianske združenie

IČO 00 679 593

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť na tomto odkaze