2% pre Občianske združenie Nové ľudstvo

Milí priatelia, tak ako po minulé roky, tak aj tento rok je možnosť podporiť naše aktivity venovaním 2%.

Dovoľujeme si vás osloviť opäť po roku o podporu našich aktivít.

Vaše 2 % (3%) z daní pre Občianske združenie Nové ľudstvo pomôžu podporiť podujatia, ktoré organizujeme v spolupráci s Hnutím fokoláre.
V uplynulom roku sme z finančných príspevkov, ktoré boli poukázané na účet nášho občianskeho združenia mohli podporiť:
- Mariapoli v Jasnej v Nízkych Tatrách
- Stretnutie mladých v Jasnej po Svetových dňoch mládeže
- Stretnutie animátorov a vedúcich skupín v Taliansku
- Stretnutie ekumenizmu v Taliansku
- Stretnutia komunít

Ďakujeme vám, za vašu pomoc a podporu v minulom roku!

Údaje na poukázanie 2 %:

Nové ľudstvo, o. z.
Bleduľová 62
841 08 Bratislava
Forma: občianske združenie

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť na tomto odkaze