Dialóg s rôznymi kultúrnymi svetmi

Ako odpoveď na sociálnu krízu, ktorá postihuje nielen Západ,
v dejinnom prechode k novým kultúrnym paradigmám
práve spiritualita jednoty určuje línie myslenia,
ktoré pomáhajú kliesniť chodníky k novej kultúre.

Nový rozvoj v kultúre je predzvesťou dialógu, inšpirovaného snahou o vzájomný vzťah s mnohými tvárami sveta kultúry v jeho rozličných oblastiach, ako politika, ekonómia, umenie, médiá, pedagogika, psychológia, sociológia, medicína, právo, architektúra, vedy o životnom prostredí, šport... Dialóg podnecujú medzinárodné sekretariáty a skupiny, ktoré vznikajú v rozličných krajinách. Deje sa to na rôznych stretnutiach, seminároch, zhromaždeniach, fórach, workshopoch. Zároveň sa využívajú rôzne komunikačné prostriedky. Zámerom je poskytovať balíky vhodných nápadov, kultúrnych podujatí, ale i životných skúseností a životnej múdrosti.