Slovo života - Október 2013

„Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.“1 (Rim 13, 8)

V predchádzajúcich riadkoch (Rim 13, 1 – 7) sv. Pavol hovorí o dlhu, ktorý máme voči občianskej úradnej moci (poslušnosť, úcta, platenie daní atď.), a zdôrazňuje, že i plnenie tohto dlhu musí byť oživované láskou. Napokon ide o dlh ľahko pochopiteľný, a to aj preto, lebo v prípade jeho nesplnenia by bol človek vystavený postihom vyplývajúcim zo zákona.

Vychádzajúc z toho, prechádza k vysvetleniu iného dlhu, trocha ťažšiemu na pochopenie: je to ten dlh, ktorý podľa príkazu zanechaného Ježišom máme voči každému svojmu blížnemu. Je to vzájomná láska vo svojich najrozličnejších vyjadreniach: štedrosť, starostlivosť, dôvera, vzájomná úcta, úprimnosť atď. (Rim 12, 9 – 12).

„Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.“1 (Rim 13, 8)

Toto Slovo života nám zdôrazňuje dve veci.

Predovšetkým, že láska sa nám predstavuje ako dlh, čiže ako čosi, voči čomu nie je možné zostať ľahostajný, čo nie je možné odložiť nabok: ako čosi, čo nás pobáda, nalieha na nás, nedá nám pokoj, až kým to nesplníme.

Ide o to isté, ako povedať, že vzájomná láska nie je čímsi „navyše“, plodom našej štedrosti, niečo, čomu by sme sa mohli vyhnúť, a to bez toho, že by sme tým na seba uvalili sankcie vyplývajúce zo zákona. Toto Slovo naliehavo žiada, aby sme ho uskutočňovali v praxi pod trestom, že inak zradíme svoju dôstojnosť kresťanov, ktorých Ježiš povolal, aby sa stali nástrojmi jeho lásky vo svete.

Ďalej nám hovorí, že vzájomná láska je hýbateľnom, dušou a cieľom, ku ktorému smerujú všetky prikázania.
Z toho vyplýva, že ak chceme dobre plniť Božiu vôľu, nemôže nás uspokojiť chladné a právnické plnenie jeho príkazov, ale že treba mať stále na pamäti cieľ, ktorý nám Boh cez ne predkladá. Aby sme, napríklad, dobre žili siedme prikázanie, nemôžeme sa obmedziť iba na to, že nebudeme kradnúť, ale musíme sa vážne zasadzovať o to, aby sa odstraňovali sociálne nespravodlivosti. Iba takto budeme prejavovať lásku k našim blížnym.

„Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.“1 (Rim 13, 8)

Ako teda žiť Slovo života tohto mesiaca?

Téma lásky k blížnemu, ktorú nám predkladá, má nesmierne veľa odtieňov. Tu sa zameriame na jeden z nich, ktorý, ako sa nám zdá, toto Slovo života osobitne vnuká.

Ak je vzájomná láska dlhom, ako hovorí sv. Pavol, treba mať lásku, ktorá miluje ako prvá. Tak sa správal Ježiš voči nám. Bude to teda láska, ktorá sa chytá iniciatívy, ktorá nečaká, ktorá neodkladá.

Tento mesiac robme teda takto. Usilujme sa ako prví milovať každého, s kým sa stretneme, komu telefonujeme alebo mu píšeme, s kým spolu žijeme. A naša láska nech je konkrétna, chápajúca, ktorá vie predchádzať, je trpezlivá, dôveryhodná, vytrvalá, veľkorysá.

Zbadáme, že náš duchovný život urobí kvalitatívny skok: nepočítajúc do toho radosť, ktorou sa naplní naše srdce.

Chiara Lubichová

1 Slovo života 1990, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 15 – 16/1990, s. 9.

PrílohaVeľkosť
SZ_oktober_2013.doc32 KB
SZ_prezentacia_oktober2013.pps2.14 MB
SZ_skladacka_oktober2013.doc48 KB
SZ_gen3_oktober2013.pdf627.5 KB
SZ_gen3(junior)_oktober2013.pdf645.9 KB
SZ_GEN4_október_2013_sk.ppt881 KB