Slovo života - Apríl 2013

„Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého“1 (Jak 5, 9)

Aby sme lepšie pochopili Slovo života predkladané na tento mesiac, treba si lepšie uvedomiť okolnosti, za ktorých bolo vyslovené. V kresťanskej komunite, ktorej je určený list apoštola Jakuba, sa vyskytujú neprístojnosti. Spočívajú v pohoršeniach, spoločenskej diskriminácii, egoistickom používaní bohatstva, vykorisťovaní robotníkov, vo viere pozostávajúcej viac zo slov ako zo skutkov atď. Toto všetko sa stávalo príčinou nevôle a rozladenosti jedných voči druhým, čo vytváralo veľmi zlý stav v celom spoločenstve.

„Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého“

Teda už v apoštolských časoch bolo možné badať to, čo vidíme v našich spoločenstvách aj dnes; často najväčšie ťažkosti pre našu vieru nepochádzajú zvonku, čiže zo sveta, ale skôr zvnútra, z určitých situácií, ktoré ich odhaľujú, a zo správania našich bratov, ktoré nie je v súlade s kresťanským ideálom. To potom prináša pocit nespokojnosti, nedôvery a znechutenia.

„Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého“

No ak všetky tieto viac alebo menej závažné rozpory a nedôslednosti majú svoj pôvod v málo osvietenej viere a v ešte veľmi nedokonalej láske k Bohu a blížnemu, prvá reakcia kresťana by nemala byť netrpezlivosť a nezmieriteľnosť, ale postoj, k akému nás vedie Ježiš. On žiada trpezlivosť, pochopenie a milosrdenstvo, čo umožňuje, aby vzklíčilo to semienko dobra, ktoré bolo do nás zasiate, ako vysvetľuje známe podobenstvo o kúkoli (Mt 13, 24 – 30, 36 – 43).

„Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého“

Ako teda žiť tento mesiac Slovo života? Ono nás stavia pred jednu veľmi ťažkú stránku kresťanského života. Aj my sme členmi rôznych spoločenstiev (rodiny, farnosti, pracovného prostredia, civilného spoločenstva), kde sa môže vyskytnúť mnoho vecí, ktoré podľa nášho názoru nie sú správne; povaha, spôsob zmýšľania a konania iných, rôzne nedôslednosti, ktoré zarmucujú a vyvolávajú v nás odmietavý postoj.
Je tu teda mnoho príležitostí, ako dobre žiť Slovo života na tento mesiac. Namiesto toho, aby sme šomrali alebo odsudzovali – ako môžeme byť pokúšaní –, buďme tolerantní a chápaví. Potom, v hraniciach možností, môžeme aj bratsky napomenúť. Predovšetkým však vydávajme kresťanské svedectvo a odpovedajme na prípadné chyby lásky alebo nedostatočného nasadenia väčšou láskou a väčším nasadením z našej strany.

Chiara Lubichová

1 Slovo života 1989, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 22/1989, s. 9.

PrílohaVeľkosť
SZ_skladacka_april2013.doc44.5 KB
SZ_GEN3_april2013.pdf626.92 KB
SZ_GEN3junior_april2013.pdf1.01 MB
SZ_GEN4_april2013.ppt902.5 KB
SZ_apríl_2013.pps1.72 MB