Časopis Nové mesto, č. 1-2 2009

V tomto čísle nájdete:

 • Kto žije prítomnosť / Chiara Lubichová
 • Biskupská synoda o slovách života / Aurelio Molé
 • „Naša" Chiara / Oreste Paliotti
 • K Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov / Terézia Lenczová
 • Sophia - domov pre všetkých / Mária Čalfová
 • O chlapcovi, ktorý sa stratil v čase / Katarína Bohmová
 • Zdravý človek / Martin Uher
 • Niet inej cesty okrem tej, ktorú vyšľapal Ježiš / Cyril Jančišin ml.
 • Má embryo právo na život? / Eva Hanušovská
 • Ekonomika a spoločenstvo sa stretávajú / R. Ciglianová, M. Čalfová
 • Oáza v srdci púšte / Katarína Vlčková
 • Z ďaleka je cesta naša / Klaudia Buganová

Kliknutím na obálku časopisu si môžete stiahnuť časopis vo formáte PDF