Slovo života - Február 2013

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov.“ 1 (1 Jn 3, 14)

Ján píše kresťanským komunitám, ktoré založil vo chvíli veľkých ťažkostí. Začali sa totiž vynárať herézy a falošné učenie v oblasti viery a morálky. Navyše tu bolo pohanské prostredie, tvrdé a neprajné pre ducha evanjelia, v ktorom kresťania museli žiť.
Apoštol im chce pomôcť, a preto poukazuje na radikálnu nápravu: žiada od nich, aby milovali bratov, aby žili radikálne podľa prikázania lásky daného od počiatku, v ktorom vidí zhrnuté všetky prikázania.
Keď budú takto robiť, spoznajú, čo je to „život“, čoraz viac preniknú do jednoty s Bohom a zakúsia, že Boh je Láska. A keď zažijú túto skúsenosť, utvrdia sa vo viere a budú môcť čeliť všetkým útokom, predovšetkým v obdobiach krízy.

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov.“

„My vieme...“ Apoštol sa odvoláva na poznanie, ktoré vychádza zo skúsenosti. Je to ako keby povedal: my sme to zakúsili, dotkli sme sa toho. Je to skúsenosť, ktorú nadobudli na začiatku svojho obrátenia kresťania, ktorých on evanjelizoval: keď uskutočňujeme Božie prikázania a najmä prikázanie lásky k bratom, vstupujeme do samotného Božieho života.
Poznajú dnešní kresťania túto skúsenosť? Zaiste vedia, že Pánove prikázania majú praktický dosah. Ježiš stále zdôrazňuje, že nestačí Božie slová iba počúvať, ale treba ich uskutočňovať (Mt 5, 19; Mt 7, 21; Mt 7, 26).

Väčšina z nich si však neuvedomuje – pretože to poznajú iba teoreticky, to znamená, že to sami nezakúsili – nádhernú stránku kresťanského života, ktorú tu apoštol osvetľuje. Spočíva v skutočnosti, že keď žijeme prikázanie lásky, Boh sa nás zmocní, čoho neomylným znamením je život, pokoj a radosť, ktorú nám umožní zakúsiť už tu na zemi. Vtedy sa všetko vyjasní, všetko splynie do harmónie. Medzi vierou a životom už nebude rozdiel. Viera sa stane silou, ktorá prenikne a bude spájať všetky naše skutky.

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov.“

Toto Slovo života nám hovorí, že láska k blížnym je kráľovskou cestou, ktorá nás privedie k Bohu. Pretože všetci sme jeho deťmi, nič mu tak neleží na srdci ako láska k bratom. Nemôžeme mu spôsobiť väčšiu radosť ako tým, že milujeme svojich bratov.
A bratská láska, pretože nám prináša jednotu s Bohom, je nevyčerpateľným zdrojom vnútorného svetla, je prameňom života, duchovnej plodnosti a stálej obnovy. Zabraňuje, aby sa v kresťanskom ľude vyskytovala hniloba, skostnatenosť, strnulosť; jedným slovom umožňuje, aby „sme prešli zo smrti do života”. Keď však, naopak, láska chýba, všetko chradne a zomiera. Preto sú, pochopiteľne, tak veľmi rozšírené určité príznaky vo svete, v ktorom žijeme: nedostatok nadšenia, ideálov, priemernosť, nuda, túžba utiecť, strata hodnôt atď.

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov.“

Bratia, o ktorých tu hovorí apoštol, sú v prvom rade ľudia, ktorí patria do nášho spoločenstva. Ak je pravda, že máme milovať všetkých ľudí, pravda je tiež to, že táto láska sa má začínať u tých, ktorí sú nám najbližší, a potom sa rozšíriť na celé ľudstvo. Predovšetkým máme teda myslieť na svojich rodinných príslušníkov, svojich spolupracovníkov, spolufarníkov alebo členov náboženských spoločenstiev, do ktorých patríme. Láska k bratom by nebola pravá, ak by sa nezačínala práve tu. Nech sa nachádzame kdekoľvek, všade sme povolaní budovať rodinu Božích detí.

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov.“

Toto Slovo života nám otvára nesmierne horizonty. Vedie nás do božského dobrodružstva kresťanskej lásky s nepredvídanými dôsledkami. Predovšetkým nám pripomína, že vo svete, ako je náš, v ktorom sa uzákoňuje boj, zákon silnejšieho, chytrejšieho, bezohľadnejšieho a v ktorom sa často zdá všetko paralyzované materializmom a egoizmom, našou odpoveďou má byť láska k blížnemu. To je ten liek, ktorý môže svet vyliečiť. Keď žijeme podľa prikázania lásky, je tým ovplyvnený nielen náš život, ale cíti to celé okolie. Je to ako vlna božského tepla, ktoré vyžaruje a šíri sa, preniká do vzťahov medzi ľuďmi, medzi skupinami a pomaly premieňa spoločnosť.
Rozhodnime sa teda. Bratov, ktorých máme milovať v Ježišovom mene, má každý z nás a vždy. Buďme verní tejto láske a pomôžme k tomu aj mnohým ďalším. Naša duša spozná, čo znamená jednota s Bohom. Viera sa oživí, pochybnosti zmiznú, nebudeme viac poznať, čo je to nuda. Život bude plný, plný.

Chiara Lubichová

1 Slovo života 1985, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 8/1985, s. 10.

PrílohaVeľkosť
SZ_februar_2013.doc38.5 KB
SZ_GEN3_februar2013.pdf901.18 KB
SZ_mladsiGEN3_februar2013.pdf938.84 KB
SZ_GEN4_februar2013.ppt969 KB
SZ_skladacka_januar2013.doc52.5 KB