Časopis Nové mesto, č. 1-2 2013


Pozrite si časopis vo formáte pdf.

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Dominový efekt / M. Uher

ZO ŽIVOTA HNUTIA FOKOLÁRE
Na čo stavila Emmaus
Kam smeruje ekumenizmus?
Rodina dnes...
Kongres na tému Láska k bratovi

GENFEST 2012 - 2013
Projekt za zjednotený svet / M. Čečková

REFLEXIA
Jediný poklad, ktorý mám / Ch. Lubichová

CIRKEV
Prijatí do Božieho Srdca / P. Coda

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Hviezda v súhvezdí / C. Ruggiuová

RODINA
Spoločná cesta vo sviatostnom manželstve / M. a J. Polákovci

ZO ŽIVOTA
Ježiš uzdravuje aj dnes / Tonka
Decembrová odmena / Martin
Cesta domov / Jana
Veľkorysosť Boha / Ján

SLOVO ŽIVOTA
Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. (Mt 9, 13)
My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. (1 Jn 3, 14)

SPIRITUALITA
Prítomnosť Ježiša v blížnom / M. Voceová

ROZHOVOR
Liebe / M. Čalfová

SVET MLADÝCH
Musím to prežiť ešte raz / T. Hudák
Juro verzus Loppiano / M. Hanušovská

PSYCHLÓGIA
O sebadôvere so psychológom / K. Pollák

ZELENÉ STRÁNKY
História svetla / E. Carpanese

ROZPRÁVKA
Mlynárove dcéry / L. Perassiová

RELAX
M. Šťastná