Slovo života - November 2012

„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ 1 (Jn 14, 23)

Ježiš práve hovorí apoštolom svoje významné a hlboké rozlúčkové slová. Okrem iného ich uisťuje, že ho znova uvidia, lebo sa zjaví tým, ktorí ho milujú.

Júda, nie ten Iškariotský, sa ho pritom pýta, prečo sa chce zjaviť len im, a nie aj verejne. Tento učeník túžil po Ježišovom veľkom verejnom vystúpení, ktoré by zmenilo chod dejín a podľa neho by veľmi prospelo záchrane sveta. Apoštoli si totiž mysleli, že Ježiš je tým toľko očakávaným prorokom posledných čias, ktorý po svojom objavení sa vystúpi ako kráľ Izraela, postaví sa na čelo Božieho ľudu a navždy obnoví Pánovo kráľovstvo.

Namiesto toho Ježiš odpovedá, že jeho vystúpenie nebude slávnostné a verejné. Pôjde o jednoduchý a zvláštny „príchod“ božskej Trojice do srdca veriaceho človeka a uskutoční sa tam, kde je viera a láska.
Touto odpoveďou Ježiš spresňuje, ako ostane po svojej smrti prítomný medzi svojimi, a vysvetľuje, ako budeme s ním môcť byť v styku.

„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok .“

Prítomnosť Trojice v kresťanoch a v spoločenstve sa môže uskutočňovať už odteraz. Netreba čakať na budúcnosť. Chrám na jej prijatie nemusí byť murovaný. Je to samo srdce kresťana, stávajúce sa tak novým svätostánkom, žijúcim príbytkom Trojice.

„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok .“

Ako môže kresťan dosiahnuť takú úžasnú vec? Ako môže mať v sebe samého Boha? Ktorou cestou sa vstupuje do takého hlbokého spoločenstva s ním?

Je to láska k Ježišovi.

Láska, ktorá nie je len čistý cit, ale ktorá sa prenáša do konkrétneho života, presnejšie, do zachovávania jeho slov.

Na takúto lásku, ktorú kresťan prejavuje skutkami, odpovedá Boh svojou láskou: príde k nemu bývať Najsvätejšia Trojica.

„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“

„...bude zachovávať moje slovo“.

Ktoré slová má kresťan zachovávať?

V Jánovom evanjeliu výraz „moje slová“ majú často ten istý význam ako „moje prikázania“. Kresťan má teda zachovávať Ježišove prikázania. Tieto prikázania sa však nechápu ako nejaký zoznam zákonov. Skôr ich treba vidieť všetky zahrnuté v tom, čo Ježiš preukázal, keď apoštolom umyl nohy. Je to prikázanie vzájomnej lásky. Boh káže každému kresťanovi milovať druhých až do úplného darovania sa, ako to učil a konal Ježiš.

„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“

Ako žiť dobre toto slovo života? Ako dôjsť až tam, aby nás miloval sám Otec a Najsvätejšia Trojica si v nás urobila príbytok?

Tak, že si z celého srdca budeme dôsledne a vytrvalo prejavovať medzi sebou lásku.

V zásade v tomto nájde kresťan aj cestu hlbokej kresťanskej asketiky, ktorú Ukrižovaný od neho žiada. Práve cez vzájomnú lásku budú v jeho srdci prekvitať rozličné cnosti a vzájomná láska je aj náležitou odpoveďou na výzvu k vlastnému posväcovaniu.

Chiara Lubichová

1 Slovo života 1982, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 2001/8, s. 7

PrílohaVeľkosť
SZ_GEN4_november2012.ppt964.5 KB
SZ_prezentacia_november2012.pps1.81 MB
SZ_GEN3_november2012.pdf955.87 KB
SZ_mladsiGEN3(junior)_november2012.pdf1.13 MB
SZ_skladacka_november2012.doc45 KB